หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่เหนือกว่า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่เหนือกว่า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คุณกำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานบริการแบบนี้อยู่หรือเปล่า ?
    ได้เรียนรู้ ติดอาวุธ และฝึกทักษะสำหรับงานบริการทุกประเภท แบบเริ่มจากศูนย์ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย !!
    อุดช่องว่างให้คุณด้วยเทคนิคการทำงานที่รอบด้านในการบริการ จากประสบการณ์จริง เพื่อให้คุณพร้อมส่งมอบการบริการที่เหนือว่าคู่แข่ง !!
    ฝึกให้คุณเป็นพนักงานบริการมืออาชีพ ด้วยมุมมองของนักการตลาด เพื่อให้คุณโดดเด่นกว่าใคร!! ถ้าใช่ หลักสูตรนี้คือคำตอบสำหรับคุณ !!

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการทุกประเภท ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ส่งมอบประสบการณ์บริการที่เหนือกว่า พร้อมรับการแข่งขัน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจบริการของคุณ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจภาคบริการ ของประเทศไทย

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เข้าใจกลยุทธ์การบริการลูกค้า ด้วยมุมมองของนักการตลาด 
เข้าใจกลยุทธ์การบริหารผลลัพธ์ในการให้บริการ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
เรียนรู้เทคนิคการแบ่งประเภท และเครื่องมือที่ใช้ค้นหาความต้องการของลูกค้า
ทัศนคติ และองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของพนักงานบริการมืออาชีพ
ฝึกใช้เครื่องมือในการปรับทัศนคติในการให้บริการที่เหนือกว่า
เทคนิคการให้บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือกว่า - การสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่น
เทคนิคการให้บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือกว่า - เทคนิคด้านการสือสาร
เทคนิคการให้บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือกว่า – เทคนิคพิเศษด้านอื่นๆ (จากประสบการณ์จริง)
เรียนรู้ และฝึกทักษะการรับมือกับข้อร้องเรียน และลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ (จากประสบการณ์จริง)
เรียนรู้กฏทองในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไปสู่พนักงานบริการมืออาชีพ


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 บรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารจิตวิทยาการบริการ

แสดงความคิดเห็น