หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทวีความยากลำบากอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็ดี การแข่งขันกันในเรื่องชื่อเสียงของแบรนด์ก็ดี ส่วนลด ของแถมก็ดี การแข่งขันกันอย่างรุนแรงนี้ส่งผลทำให้นักขายเกิดการลาออกเพื่อไปหาองค์กร ที่ให้ความสะดวกสบายในเรื่องการตลาด เช่น สนับสนุนโปรโมชั่น มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสภาวะขายคล่อง ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขายจึงเกิดขึ้น ซึ่งองค์กรก็ไม่สามารถที่จะรับคนมีประสบการณ์มาทำงานอย่างเดียวได้เหตุเพราะบางครั้งพนักงานขาย ก็จะเรียกเงินเดือนสูงจนองค์กรไม่สามารถรับไหว 
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรจะนำไปปฏิบัติ โดยยึดถือแนวทางรับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการขายให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องอาชีพการขาย ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการขายที่มีคุณภาพก็จะหมดลง หากองค์กรสามารถที่จะจัดทำหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกความเตรียมพร้อมสู่งานขายได้ ปัญหาการลดลงของจำนวนพนักงานขายจะน้อยลง และจะทำให้องค์กรสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยระบบขององค์กรเองตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในอาชีพนักขายอย่างถ่องแท้
2. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการขายยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงลูกค้าเป็นเรื่องยาก
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการขายขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเทคนิคทางการขายให้เกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
อาชีพการขายแก่นแท้คืออะไร
       การขายในแต่ละยุคสมัย 
       ลำดับขั้นของการจับการขายครั้งแรก
       คำว่า ปฏิเสธ และความเป็นจริงที่ต้องเผชิญ
       กิจกรรม ทดสอบการขาย
 เข้าใจคำว่า "ลูกค้า"
       วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถึงการซื้อ 
       เรียนรู้การสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นภายในใจของลูกค้า
       กิจกรรมวิเคราะห์การกระตุ้นทางความรู้สึกผ่านคลิปวีดิโอ
การขายต้องมีกระบวนการ
       7 Step Sales Process 
       สร้างบุคลิกภาพให้เกิดการยอมรับได้ภายใน 4 นาที
       การพัฒนาตนเองในชีวิตการขาย
       กิจกรรม 7 Step Sales Process
เวทย์มนตร์ในการขาย
       แนวคิดสร้างชีวิตและเส้นทางการขาย 
       เปลี่ยนอาชีพให้คุณเป็นนักขาย
       กิจกรรมเปลี่ยนแนวคิดให้ทะลุกรอบ
เทคนิคนักขายในรูปแบบต่างๆ
       ขายอย่างที่ปรึกษา / กิจกรรม
       ขายเชิงวิเคราะห์ / กิจกรรม
       ขายอย่างโน้มน้าว / กิจกรรม

วันที่ 2
 เรียนรู้การบริหารตนเองในชีวิตการขาย 
       ก่อนขายต้องเตรียมอะไร 
       คำว่า ความแตกต่าง ที่นักขายทุกคนชอบพูดถึง 
       เราจะเข้าใจวิธีการสร้างการขายที่แตกต่างได้อย่างไร 

 การนำเสนอสินค้า 
       การนำเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจ 
       ฝึกท่าทางการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
       กิจกรรมฝึกนำเสนออย่างมืออาชีพ 

 ทักษะการเจรจา 3 รูปแบบ
       3 วิธีเจรจาอย่างไรให้โดนใจ 
       การเจรจาที่ไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ

 การปิดการขายและสร้างความรุ้สึกที่ดี 
       วิธีการปิดการขายอย่างมืออาชีพ 
       การติดตามและสร้างกลยุทธ์ความสัมพันธ์เพื่อซื้อซ้ำและบอกต่อ 
       การสร้างจุดจดจำเพื่อการบอกต่อ 

นักขาย” อาชีพแห่งความสำเร็จ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม