หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหา - หลักสูตร 1 วัน

(Problem Solving)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการแก้ปัญหา

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อเข้าใจกระบวนการคิดแบบมีตรรกะ และแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ รวมไปถึงการรู้จักเครื่องมือการเก็บ การเขียน และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง อีกทั้งเมื่อทางเลือกของการแก้ปัญหามีมากกว่า 1 ทำอย่างไรจะเลือกทางที่ดีที่สุด ณ เวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก และ แยกประเด็นปัญหาได้อย่างฉลาด (Problem Quotient)
2. เรียนรู้กระบวนการคิดแบบเป็นขั้นตอน (Systematic Thinking)
3. เรียนรู้เครื่องมือแสดงปัญหา 4. เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แยกปัญหาอย่างไรจึงแก้ได้
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process)
 การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
 เครื่องมือแสดงปัญหา
 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
 เครื่องมือแก้ปัญหา
 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ (Decision Analysis)
 กระบวนการการตัดสินใจ (Decision Making)

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาSystematic Thinkingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น