หลักสูตรฝึกอบรม ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(TEAM The Expressway to Success)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เมื่อคิดจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต้องหา “ตัวช่วย” เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ เนื้อหาหลักสูตร “ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ” เป็นภาคต่อของหลักสูตร “สูตรลับพลังสู่ความสำเร็จ (Power of Success)”
   พลังแห่งทีม คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ยิ่งคุณสามารถดึงพลังแห่งทีมออกมาได้มากเท่าไหร่ ความสำเร็จส่วนตัวและความสำเร็จขององค์การย่อมเร็วขึ้นมากเท่านั้น การแสวงหาความเหมือน การแสวงหาความแตกต่าง และนำมาใช้ให้ตรงตามความชอบ ความถนัด ของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่า TEAMWORK 
   การยอมรับความเป็นตัวตน มองเห็นความดี นำความดีและความเก่งของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกัน จะช่วยผลักดันให้เกิดความสุขและความสำเร็จตามที่ทุกคนปรารถนา เหมือนคุณกำลังขึ้น “ทางด่วนสู่ความสำเร็จ” ด้วยแนวคิด TEAMWORK ที่คุณต้องมาพิสูจน์ว่าแตกต่างจากแนวคิดอื่นยังไง?

วัตถุประสงค์
1. แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง 
2. การแบ่งปันความรู้สึก ความสามารถ ของตนเองและเพื่อนๆ
3. สร้างความรัก ความเข้าใจ เห็นความแตกต่างและประโยชน์สูงสุดของการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. นิสัยพื้นฐานของมนุษย์ 
2. อัตตาคืออะไร
3. ความฝันของคุณและมิตรภาพของเพื่อน
4. พลังแห่งทีม
5. พื้นฐานการเกิดทีม
6. High Performance Teamwork
7. 6 Skills for Individual Development
8. การระดมมันสมองที่ถูกต้อง
9. การวิเคราะห์ทีม
10. สุดยอดแห่งทีม
11. ทีมสำเร็จด้วยทักษะส่วนตัว
12. ทำทีมเพื่อสร้างทีม
13. การสร้างพลังใจและความรักให้ทีม
14. พลังแห่งการชมเชย
15. ทีมสู่ความสำเร็จ
16. Workshop

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Teamworkทีมเวิร์คการสร้างทีม

แสดงความคิดเห็น