หลักสูตรฝึกอบรม ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(TEAM The Expressway to Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ (TEAM The Expressway to Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เมื่อคิดจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต้องหา “ตัวช่วย” เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ เนื้อหาหลักสูตร “ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ” เป็นภาคต่อของหลักสูตร “สูตรลับพลังสู่ความสำเร็จ (Power of Success)”
   พลังแห่งทีม คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ยิ่งคุณสามารถดึงพลังแห่งทีมออกมาได้มากเท่าไหร่ ความสำเร็จส่วนตัวและความสำเร็จขององค์การย่อมเร็วขึ้นมากเท่านั้น การแสวงหาความเหมือน การแสวงหาความแตกต่าง และนำมาใช้ให้ตรงตามความชอบ ความถนัด ของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่า TEAMWORK 
   การยอมรับความเป็นตัวตน มองเห็นความดี นำความดีและความเก่งของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกัน จะช่วยผลักดันให้เกิดความสุขและความสำเร็จตามที่ทุกคนปรารถนา เหมือนคุณกำลังขึ้น “ทางด่วนสู่ความสำเร็จ” ด้วยแนวคิด TEAMWORK ที่คุณต้องมาพิสูจน์ว่าแตกต่างจากแนวคิดอื่นยังไง?

วัตถุประสงค์
1. แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง 
2. การแบ่งปันความรู้สึก ความสามารถ ของตนเองและเพื่อนๆ
3. สร้างความรัก ความเข้าใจ เห็นความแตกต่างและประโยชน์สูงสุดของการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. นิสัยพื้นฐานของมนุษย์ 
2. อัตตาคืออะไร
3. ความฝันของคุณและมิตรภาพของเพื่อน
4. พลังแห่งทีม
5. พื้นฐานการเกิดทีม
6. High Performance Teamwork
7. 6 Skills for Individual Development
8. การระดมมันสมองที่ถูกต้อง
9. การวิเคราะห์ทีม
10. สุดยอดแห่งทีม
11. ทีมสำเร็จด้วยทักษะส่วนตัว
12. ทำทีมเพื่อสร้างทีม
13. การสร้างพลังใจและความรักให้ทีม
14. พลังแห่งการชมเชย
15. ทีมสู่ความสำเร็จ
16. Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม