หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คุณกำลังมองหาหลักสูตรที่จะสร้างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพแบบนี้อยู่หรือเปล่า ?
    เปลี่ยน Mindset ครั้งยิ่งใหญ่จากภายใน สร้างพนักงานคนใหม่ ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!!
    เรียนรู้ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของการขายเชิงปริมาณ และการขายเชิงคุณภาพ (Sale Satisfaction Index : SSI) ด้วยมุมมองของลูกค้าจากผลการวิจัยทางการตลาดเชิงลึก
    ติดอาวุธการเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพให้ครบถ้วน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ถ้าใช่ 
    หลักสูตรนี้คือคำตอบสำหรับคุณ !!

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ ให้พร้อมรับการแข่งขันกับคู่แข่ง
ส่งมอบประสบการณ์การขายที่เหนือกว่า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การตั้งเป้าหมายสู่การเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ 
ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของการขายเชิงปริมาณ และการขายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมปรับเปลี่ยน Mindset ให้พร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ 
เข้าใจความต้องการด้านการขายเชิงคุณภาพของลูกค้า ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า
เข้าใจประเด็นปัญหาในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการขาย และเรียนรู้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
เรียนรู้ และฝึกทักษะจิตวิทยาการเป็นที่ปรึกษาการขาย และทักษะการสื่อสารกับลูกค้าในทุกขั้นตอน ของกระบวนการขายตั้งแต่การต้อนรับ/การเปิดการขายจนกระทั่งปิดการขาย 
อื่นๆ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 บรรยาย มัลติมีเดีย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การแสดงบทบาทสมมติ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายนักขาย ที่ปรึกษาการขาย

แสดงความคิดเห็น