หลักสูตรฝึกอบรม บริหารเวลาและพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Time and Energy Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บริหารเวลาและพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time and Energy Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
     “งานนั้นก็ด่วน งานนี้ก็เร่ง สุดท้ายไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลัง”
     “เหมือนยุ่งอยู่ตลอด แต่ทำไมงานกลับไม่ค่อยเสร็จ”
     “งานใหม่ก็กังวลเพราะไม่เคยทำ งานเก่าก็ยังไม่มั่นใจผลลัพธ์ เครียดจนเสียเวลางาน”

     หัวใจสำคัญของการบริหารเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การแบ่งเวลาไปใช้ในการทำงานหนึ่งๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการใช้เวลาตามที่วางแผนไว้ให้เกิดผลลัพธ์หรือความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นแม้มีเวลาให้กับการทำงาน รู้ว่าเวลานี้ต้องไปทำอะไร แต่กลับไม่เกิดผลลัพธ์ใดหลังครบเวลาดังกล่าวเลย ก็เท่ากับเป็นการสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ใช้เวลาในการวางแผนงานเป็นวันๆ สุดท้ายกลับไม่กล้าตัดสินใจ หรือการประชุมกันสองสามชั่วโมง แต่ไม่ได้ขอสรุปหลังการประชุม ต้องขอนัดประชุมใหม่ เป็นต้น

     หลายครั้งเราอาจคิดว่า เราทำงานเต็มที่แล้ว ทำให้เราไม่มีเวลามากพอที่จะทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการจะทำ แต่แท้ที่จริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำอยู่นั้นมีความสำคัญไม่เท่ากัน เรากำลังทำสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงอยู่หรือไม่ เราจำเป็นต้องทำสิ่งนั้นเองจริงๆ หรือไม่ หรือแม้แต่สิ่งนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่

     การบริหารเวลาที่ประสิทธิภาพจึงอาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การสร้างการตระหนักรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไร แล้วตอนนี้เราใช้เวลาไปกับเรื่องใด ใช้ไปมากแค่ไหน และเวลาที่เราใช้ไปมีประสิทธิภาพเพียงใด หรือกำลังสูญเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็นไปกับเรื่องใดบ้าง และคิดว่าเรื่องนั้นสำคัญต่อเป้าหมายมากเพียงใด เมื่อทราบถึงแนวคิดและพฤติกรรมในการใช้เวลากับการทำงานเดิมของเราแล้ว จึงค่อยๆ ใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยวางแผนในการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาของเราอย่างเป็นระบบ เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแท้จริง

     และแม้จะมีแผนการที่ดีแล้ว แต่เนื่องจากหลายเรื่องที่เราวางแผนเป็นพฤติกรรมใหม่ ที่อาจไม่คุ้นชิน หากเราไม่มีวินัยในการปฏิบัติ และมีมาตรการในการติดตามผลลัพธ์อยู่เป็นระยะ ก็จะทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์และมั่นใจกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะมัวแต่สูญเสียพลังงานไปกับความเครียดและความคิดเชิงลบต่างๆ ระหว่างการทำงานร่วมกัน จึงต้องมีการให้ความสำคัญในส่วนนี้ เพื่อบริหารให้เราสามารถใช้พลังงานไปกับงานในแต่ละช่วงเวลาและจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

     สุดท้ายการบริหารเวลาเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีม เพราะเราต้องมีการสื่อสาร ประชุม และประสานงานกัน เราจึงต้องมีความเข้าใจทั้งรูปแบบการคิดและตัดสินใจของตัวเราเอง และรูปแบบที่แตกต่างของการคิด การตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งรูปแบบการเรียนรู้ ของทีมงานคนอื่นๆ การเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เราสามารถลดการสูญเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือแม้กระทั่งการขัดแย้งกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน

     ดังนั้นเรื่องของการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องของศาสตร์ (หลักการ วิธีการ เครื่องมือ) และศิลป์ (การตระหนักรู้ตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น) ซึ่งหากเราเข้าใจและหมั่นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสมดุล ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ความสำเร็จในงานและชีวิตที่คุ้มค่ากับความทุ่มเทของเราและทีมงา

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาของตนเอง และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการทำงานที่ใช้เวลาได้คุ้มค่า ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีวินัยในการติดตามผลลัพธ์ให้เกิดความสำเร็จ
2. ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ ที่จะนำไปปรับใช้ให้ตนเองและพัฒนาทีมงาน ให้สามารถบริหารเวลาและพลังงานในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ทดลองและฝึกฝน เพื่อสร้างทักษะแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาอย่างไม่เป็นระบบที่พบบ่อย เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Exploration สำรวจกรอบความคิดเพื่อการมองเห็น ยอมรับ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา Productive or Effective สำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาในการทำงานในแต่ละวันของเรา
      อบรม สัมมนา Manage Time or Manage Yourself แนวคิดการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารตนเอง
      อบรม สัมมนา Brain Energy เข้าใจสมองเพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม Workshop Explore Your Mind สำรวจกรอบความคิดของตนเองเกี่ยวกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างกิจกรรม Lazy Brain ทดสอบธรรมชาติของสมองของเรา ที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง

ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างกรอบความคิดที่เชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางในการสูญเสียเวลาในการทำงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อเอาชนะหลุมพรางของตนเอง
      อบรม สัมมนา สร้างกรอบความคิดอันทรงพลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กล้าที่จะคิด และกล้าตัดสินใจ Workshop Success Pattern for Time Management ค้นหารูปแบบความสำเร็จในการบริหารเวลาที่ดีของตนเอง
ตัวอย่างกิจกรรม Brain Discussion พูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยบนประสบการณ์หลุมพรางของแต่ละบุคคล

ช่วงที่ 3 Expand ต่อยอดศักยภาพด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารเวลา
      อบรม สัมมนา หลักคิดของเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการบริหารเวลาในการทำงานให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      อบรม สัมมนา หลักการของผู้นำที่กล้าตัดสินใจเพื่อความความสำเร็จ ไม่เสียเวลากับการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การเพิ่มเวลาให้ตนเอง ด้วยการมอบหมายงาน และการทำงานเป็นทีม Workshop Plan My Time ทดลองออกแบบแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของตนเอง
ตัวอย่างกิจกรรม 4 Brain Thinking Style เข้าใจรูปแบบของคนในทีมแต่ละประเภท ผ่านการใช้สมองแต่ละด้าน

ช่วงที่ 4 Engage เชื่อมโยงความรู้และศักยภาพภายในตนเอง เพื่อใช้ในการฝึกฝนการวางแผนในการบริหารเวลาในการทำงานในสถานการณ์เสมือนจริง
      อบรม สัมมนา PDCA เพื่อการบริหารเวลาและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์จริงที่กำลังเผชิญ
      อบรม สัมมนา สร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาตนเองเป็นนักบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างกิจกรรม Case Study and Roleplay ฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหา คิดหาทางออกเชิงสร้างสรรค์ และลองตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์เสมือนจริง

การถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
บริหารเวลาและพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงานทั่วไป
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม