หลักสูตรฝึกอบรม บุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรมขายระดับมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรมขายระดับมืออาชีพ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จะยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้เข้ารับการอบรมขาย บุคลิกภาพช่วยคุณได้”

หลักการและเหตุผล
First Impression ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ คำๆนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และหากเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ การพบปะกับลูกค้าของพนักงานขายในครั้งแรกที่พบ ยิ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจในลำดับถัดไปที่จะเกิดขึ้น นั่นก็คือการเริ่มต้นการขาย บุคลิกภาพของพนักงานขายนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับลูกค้าครั้งแรกหรือครั้งใดก็ตาม ย่อมต้องสร้างความประทับใจตราตรึงให้กับลูกค้าไว้เสมอ เพราะความประทับใจช่วยสร้างความทรงจำที่ดี สร้างความรู้สึกที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ความสำเร็จต่องานขายของพนักงานขายนั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากเรื่องของบุคลิกภาพ ท่าทางการแสดงออกทุกอย่าง การเดิน การนั่ง การยืน การแต่งกายอย่างเหมาะสม รวมไปถึงขั้นตอนการพูดจา ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคำถามอย่างน่าฟังน่าตอบช่วยสร้างโอกาสอันดีหลายประการให้กับตัวของพนักงานขาย และส่งผลต่อความสำเร็จให้กับงานขาย 
พนักงานขายจำเป็นต้องปรับเรื่องของบุคลิกภาพให้ได้ในระดับมืออาชีพ เพราะบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือ จากการที่ลูกค้าได้พบปะกับพนักงานขายในครั้งแรกและครั้งต่อๆไป บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง เนื่องด้วยการพบปะกันครั้งแรก ลูกค้าจะไม่ทราบว่าพนักงานขายท่านนี้มีความเป็นมาน่าเชื่อถือเพียงไร แต่บุคลิกภาพจะช่วยสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือต่อสายตาลูกค้าที่มองเห็น ดังนั้น

“บุคลิกภาพที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพต่องานขาย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและการพัฒนาตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะทั้งหมดเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ผู้เข้ารับการอบรมขายต้องมี 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ก้าวไปสู่การเป็นนักขายระดับมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เรียนรู้การนำศักยภาพภายในของพนักงานขายออกมาเพื่อสร้างเสริมบุคลิกที่ดีต่องานขาย 
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
         อบรมบริการ กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ
         อบรมบริการ การแต่งกายและเครื่องประดับ 
         อบรมบริการ การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า 
         อบรมบริการ การดูแลน้ำเสียง 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
         อบรมบริการ การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก 
         อบรมบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
         อบรมบริการ การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานขาย
         อบรมบริการ การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานขาย 

Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทเข้าพบลูกค้าในสถานการณ์ที่แตกต่าง
         อบรมบริการ กลุ่มอื่นๆที่เหลือ วิเคราะห์บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน 
         อบรมบริการ แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
         อบรมบริการ วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

มารยาททางสังคม 
         อบรมบริการ การแนะนำตัวเมื่อแรกพบ
         อบรมบริการ การตรวจสอบสถานการณ์ก่อนเข้าเรื่องเกี่ยวกับการขาย 
         อบรมบริการ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
         อบรมบริการ การนำเสนองานขาย 
         อบรมบริการ การวิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้า 
         อบรมบริการ การให้และรับสิ่งของ 
         อบรมบริการ การรับประทานอาหาร 
         อบรมบริการ การพบปะโดยบังเอิญ / การพบโดยการนัดหมาย 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ร่วมกิจกรรมความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆ 
         อบรมบริการ แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
         อบรมบริการ วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
หัวหน้างาน 
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม