หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(The leader to success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งความสำเร็จ (The leader to success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “ผู้นำใครๆ ก็เป็นได้!” แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง กลับไม่มีการเปิดโอกาสให้เกิดภาวะผู้นำ (Leadership) บุคคลที่จะเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จ มักเชื่อตามๆ กันว่า ต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งงานระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าเท่านั้น! การที่เขาสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ ก็เพราะรู้จักการสร้างความคิด บุคลิกและพฤติกรรมมาตั้งแต่เริ่มทำงานหรือเข้าสังคมต่างหาก 
   ถึงเวลาเปลี่ยนความคิดของคุณ ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำของชีวิตอย่างแท้จริง หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจ ปลุกพลังซ่อนเร้นและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ภายในตัว เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำแห่งความสำเร็จ ในทุกสถานการณ์ เพราะ “ผู้นำ...ใครๆ ก็เป็นได้”

วัตถุประสงค์
1. เปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผู้นำ
2. สร้างผู้นำความสำเร็จของชีวิต ผู้นำที่แท้จริง 
3. สร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม ตามสถานการณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ผู้นำที่แท้จริงคืออะไร? 
2. กรอบแนวคิดอุบาทว์ คืออะไร?
3. ผู้นำกับความกล้า 
4. ความหมายของคำว่า “กล้า” 
5. การคิดใหญ่แบบผู้นำ 
6. ผู้นำกระแสที่ประสบความสำเร็จ
7. ผู้นำนอกกรอบเพื่อความสำเร็จ 
8. เป็นผู้นำชีวิตคุณเอง 
9. นิสัยหลักของมนุษย์ 
10. แนะอย่างผู้นำทำอย่างไร?
11. ความชอบที่ชัดเจนเป็นแบบไหน? 
12. การกำหนดเพดานความสำเร็จ 
13. Workshop & Cased Studies

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม