หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้นำ 360 องศาขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเองและแสดงภาวะผู้นำต่อผู้อื่น ดังนั้น การเป็นผู้นำจึงเป็นบทบาทที่สำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งเราเรียกว่า ผู้นำ 360 องศา

ผู้นำ 360 องศาขององค์กร หลักการของการเป็นผู้นำ 360 องศา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ผู้อื่นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำหรือไม่ ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ดังนั้น ผู้นำควรพัฒนาตัวเองให้เกิดภาวะผู้นำภายในตัวเอง เช่น
       เผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน
       ท้าทายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       เอาชนะหลุมพรางทางความคิดให้ได้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาภาวะผู้นำต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตัว การฝึกฝนคุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา การสร้างคุณค่าผู้นำแบบ 360 องศา และการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา จึงต้องดำเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง
เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำ 360 องศา และการปฏิบัติต่อบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างแผนการพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณค่าในตัวเองด้วย Style การเป็นตัวของตัวเอง 
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา ของตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำ 360 องศา หรือไม่?
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กรอบความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
สาเหตุของการเป็นผู้นำ 360 องศา ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำที่ต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
หลักการที่ผุ้นำ 360 องศาต้องฝึกฝนปฏิบัติ 
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางในฐานะผู้นำ 360 องศา
การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 360 องศา
       คุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา
       แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       คุณค่าของผู้นำแบบ 360 องศา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาบุคลากรการพัฒนาตัวเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

 • เสนารักษ์ ใจยาว (สมาชิก)
  (6 วันที่แล้ว )
  เยี่ยมยอดครับ
 • เสนารักษ์ ใจยาว (สมาชิก)
  (6 วันที่แล้ว )
  สุดยอดครับ
  เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
  (2 เดือนที่แล้ว )
  เนื้อหาน่าสนใจ
  Pan PTS (สมาชิก)
  (3 เดือนที่แล้ว )
  good
  Saowanee Samantreeporn (สมาชิก)
  (3 เดือนที่แล้ว )
  ดีมากค่ะ
  นิกร สว่างโคตร (สมาชิก)
  (5 เดือนที่แล้ว )
  เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย
  กนกวรรณ นิลมาลา (สมาชิก)
  (8 เดือนที่แล้ว )
  นำมาใช้ในการสอนค่ะ