หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานต้องมาก่อน - หลักสูตร 1 วัน
(The Employees First)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานต้องมาก่อน (The Employees First)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พนักงาน คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ ทุกๆ องค์การ ให้ความสำคัญกับงานบริการต่อลูกค้า โดยลืมไปว่า แท้จริงแล้ว พนักงานนี่แหละสำคัญที่สุด เมื่อไม่มีพนักงาน ก็ย่อมไม่มีลูกค้า เมื่อไม่มีลูกค้า ก็ย่อมไม่เกิดกำไร หรือเงินหมุนเวียนให้องค์การหรือธุรกิจเติบโต 
   เมื่องานบริการเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและตื่นตัว การให้ความสำคัญกับพนักงาน คือ การเพิ่มมูลค่าขององค์การได้เยี่ยมที่สุด การพัฒนาพนักงานให้กลายเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะก่อนที่จะให้พนักงานมองเห็นว่าลูกค้ามีความสำคัญกับองค์การมากเพียงใด สิ่งที่ต้องใส่ใจคือ “ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจสุดๆ เมื่อได้ร่วมทำงานกับองค์การมืออาชีพ” 
   หลักสูตรพิเศษ ที่ฉีกกรอบแนวบรรยายทั้งหลาย ที่มักเน้นให้พนักงานรักลูกค้า หรือคำว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” แต่ในหลักสูตรนี้ เน้นที่พนักงานมืออาชีพ พนักงานที่ให้บริการจากจิตใต้สำนึก ไม่ใช่แค่จิตสำนึกของงานบริการ 
   จากประสบการณ์ตรงของการทำงานในองค์การบริการ ผู้บรรยายได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการบริการในแบบที่เหมาะสม และปรับใช้ได้ง่าย ไม่มีปรากฏในตำราเล่มใดๆ มาก่อน เพราะคือประสบการณ์จริง ที่กลั่นกรองเป็นทฤษฎี
   การให้ความสำคัญต่อพนักงาน จึงควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานมีความสุข องค์การก็ย่อมเกิดความสุข ผลกำไรย่อมตามมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่พนักงาน
2. สร้างบทบาทความเป็นมืออาชีพกับพนักงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การเตรียมความพร้อมสู่นักบริการมืออาชีพ
2. 10 คุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริการมืออาชีพ
3. บริการสำคัญอย่างไร?
4. ทำไมต้องบริการ?
5. The PRP Concept คืออะไร?
6. ความลับของ PRO ที่ควรรู้ 
7. The BMS คืออะไร?
8. Loyalty Model โมเดลที่คุณต้องสร้างให้ได้
9. บริการเด่น ต้องเป็น TEAMWORK
10. Call Center VS Marketing
11. ลูกค้าใจดีมีวิธีรับมือ
12. Cased Studies & Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม