หลักสูตรฝึกอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 หรือ Personal Data Protection Act 2019 (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2564 ส่งผลให้ ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนยุคคลต้องบริหารจัดการ ดำเนินการพร้อมทำทุกอย่างให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นตามพระราชบัญญัตินี้ หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อบรมในการเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรจะดำเนินการจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัตินี้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการของพระราชบัญญัติและสามารถนำไปปรับใช้ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องตามบทบัญญัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วัตถุประสงค์และหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 หรือPersonal Data Protection Act, B.E.2019 ( PDPA)
2. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาสาระของ PDPA
3. แนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย เป็นต้น )
4. จะบริหารจัดการข้อมูล PDPA สำหรับนายจ้าง HR และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร
5. ประเด็นที่สำคัญในการเตรียมพร้อมเชิงรุก และจะบริหารจัดการจนเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างไร ภาพรวมกระบวนการของ PDPA
6. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller),ผู้ดำเนินการข้อมูล (Data Processor) และผู้ปกป้องข้อมูล and (Data Protection officer) รวมถึงบทบาทความรับผิดขอบของแต่ละหน้าที่
7. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ,ข้อมูลอ่อนไหว และแนวทางร้องขอความยินยอม
8. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
9. บทลงโทษในการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. บทสรุป

Methodology
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง, การแลกเปลี่ยนและการทำ Workshop เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้


หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พรบ2562ISO

แสดงความคิดเห็น