หลักสูตรฝึกอบรม พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(The Love, The People & The Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ (The Love, The People & The Success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “อย่าได้ถามว่าองค์การให้อะไรแก่คุณ แต่จงถามว่าคุณให้อะไรแก่องค์การบ้าง?” 
   เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนองค์การ เมื่อบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันอย่างธรรมชาติ จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การได้อย่างรวดเร็ว 
   ความรัก คือ พลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ มีอยู่ในตัวของคนทุกคน และเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่และทำอย่างมีประโยชน์เพื่อความรัก “ที่ใดไร้ความรัก มักเกิดความวุ่นวาย” การเพิ่มพลังความรักให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรและองค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมเดินทางสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างง่ายดาย ไร้ความบาดหมาง เพราะทำทุกอย่างด้วยความรัก

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
2. เกิดความเข้าใจ เห็นใจ ในความแตกต่างของกันและกัน
3. นำความรักเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย ขององค์การและบุคลากร
2. ทัศนคติที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
3. KUSA เครื่องมือที่ไม่เคยล้าสมัย
4. 4 Stars Model
5. 6 ทักษะส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. ความแตกต่างของระดับความรับผิดชอบในการทำงาน
7. ความสมดุลที่มอบให้ขององค์การและบุคลากร
8. Teamwork เพิ่มความสำเร็จ
9. วิธีเพิ่มพลังในการทำงาน
10. Cased Studies / Situation / Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม