หลักสูตรฝึกอบรม พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(The Love, The People & The Success)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “อย่าได้ถามว่าองค์การให้อะไรแก่คุณ แต่จงถามว่าคุณให้อะไรแก่องค์การบ้าง?” 
   เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนองค์การ เมื่อบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันอย่างธรรมชาติ จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การได้อย่างรวดเร็ว 
   ความรัก คือ พลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ มีอยู่ในตัวของคนทุกคน และเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่และทำอย่างมีประโยชน์เพื่อความรัก “ที่ใดไร้ความรัก มักเกิดความวุ่นวาย” การเพิ่มพลังความรักให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรและองค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมเดินทางสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างง่ายดาย ไร้ความบาดหมาง เพราะทำทุกอย่างด้วยความรัก

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
2. เกิดความเข้าใจ เห็นใจ ในความแตกต่างของกันและกัน
3. นำความรักเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย ขององค์การและบุคลากร
2. ทัศนคติที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
3. KUSA เครื่องมือที่ไม่เคยล้าสมัย
4. 4 Stars Model
5. 6 ทักษะส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. ความแตกต่างของระดับความรับผิดชอบในการทำงาน
7. ความสมดุลที่มอบให้ขององค์การและบุคลากร
8. Teamwork เพิ่มความสำเร็จ
9. วิธีเพิ่มพลังในการทำงาน
10. Cased Studies / Situation / Workshop

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกKUSAteamwork

แสดงความคิดเห็น