หลักสูตรฝึกอบรม พูดเป็นเห็นความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(The Speech to Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พูดเป็นเห็นความสำเร็จ (The Speech to Success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การพูด คือ การสื่อสารที่สำคัญที่สุด ผู้คนเด่นดังจำนวนไม่น้อย ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการพูด คุณอาจจะมีความเก่ง คุณอาจจะมีความสามารถ คุณอาจจะแตกฉานเนื้อหาและข้อมูลในการทำงาน แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องนำเสนอ หรือพูดเพื่อจูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้อื่นคล้อยตามได้อย่างที่คุณคิด เท่ากับคุณมีพลังอำนาจในการปรับเปลี่ยน สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คุณปรารถนา 
   การพูด จึงเป็นศาสตร์เบื้องต้นที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จ หากคุณปรารถนาจะเป็นผู้นำหรือประสบความสำเร็จในชีวิต การพูดได้ฉะฉานชัด ในที่ชุมชน ย่อมทำให้คุณได้เปรียบและเป็นที่จดจำ 
   มาร่วมศึกษาและฝึกฝนการพูดเพื่อความสำเร็จ การพูดเพื่อเสริมสร้างพลังภายใน การพูดเพื่อกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ก็ล้วนมาจากคำพูดทั้งสิ้น และไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายแค่ไหน ล้วนก่อเกิดมาจากคำพูดของบุคคลทั้งนั้น พูดเป็นเห็นความสำเร็จ เป็นแบบใดนั้น คุณต้องเข้ามาเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านการพูด
2. เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
3. เพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมการพูดได้ถูกต้อง มีขั้นตอน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการพูด 
2. โครงสร้างพื้นฐานการพูด 
3. ฝึกพูดทำไม 
4. วัตถุประสงค์การพูด 
5. พลังอำนาจของการพูด (The Power of Speech) 
6. แบบของการพูด 
7. วิธีการพูด 
8. คุณสมบัติเบื้องต้นของนักพูดที่ดี 
9. บัญญัติ 10 ประการทะยานสู่นักพูด 
10. เค้าโครงการพูด 
11. หลักสามประการในการพูด 
12. สุดยอดเคล็ดวิชาการพูด 
13. Take Action การพูดในสถานการณ์ต่างๆ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม