หลักสูตรฝึกอบรม ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Executive Power Performance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
   “executive presence is credibility that goes beyond a title” 
    “สถานะของนักบริหารคือความน่าเชื่อถือนอกเหนือจากตำแหน่งนำหน้า”
 

    นักบริหารที่ดีไม่เพียงวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างหลักแหลมเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกทีมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ นักบริหารเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กรเมื่อต้องติดต่อพบปะลูกค้า ภาพลักษณ์ของนักบริหารทั้งหมดที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นการวางตัว การเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ การถ่ายทอดงานแก่ลูกทีม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
    ในโลกของธุรกิจที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติสากล (Business Etiquette) ที่เชื่อมความเข้าใจอันดีไว้ด้วยกัน นอกเหนือไปจากข้อตกลงการค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องมารยาทที่นักบริหารควรรู้ (Nice to Know) แสดงออกถึงความโดดเด่นอย่างมืออาชีพมีรสนิยมน่าเชื่อถือจนนำไปสู่การเจรจาธุรกิจได้อย่างราบรื่น 
   เปิดใจลูกค้า = เปิดโอกาสความสำเร็จเช่นกัน”

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักบริหารองค์กร
ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกับลูกค้าได้ไม่เกิดการนัดหมายครั้งต่อไป
ไม่สามารถต้อนรับประธานหรือลูกค้าคนสำคัญขององค์กรได้ 
ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
แต่งกายตามสบาย ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 
วางตัวไม่เหมาะสมกาลเทศะ ไม่รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติสากล

 
หลักสูตร Executive Power Performance จะให้ทำให้นักบริหารองค์กรของท่าน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเจรจาธุรกิจเกิดความประทับใจในครั้งแรก
สามารถเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับลูกค้าคนสำคัญ
สามารถเป็นตัวแทนที่ดีสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
แต่งกายได้อย่างเหมาะสมแก่โอกาส ดูดีแบบมืออาชีพ
รู้จักการเข้าสังคมในวงการธุรกิจและระดับสากล


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
วิเคราะห์มาดผู้นำระดับโลก
แนะนำตัวอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า 
ใช้ภาษากายเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ดูดีแบบมือโปรทั้งการแต่งกาย ใบหน้า และทรงผม
สูตรสำเร็จ...เรื่องสูท
มาดนักธุรกิจยืน เดิน นั่ง อย่างสง่างาม
มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล
เทคนิคการชมและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
ผู้นำ 4 ประเภทกับการครองใจลูกน้อง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
สร้างทัศนคติเปิดรับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติและจำลองสถานการณ์ให้เกิดทักษะประยุกต์ใช้งานจริง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงเพื่อหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเข้าใจในบรรยากาศสนุกสนาน
บรรยายประกอบสไลด์แบบเป็นกันเองโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ ญาณิมา ศรีมังคละ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาพลักษณ์นักบริหารการบริหาร

แสดงความคิดเห็น