หลักสูตรฝึกอบรม มาดต้องใจ...ภายในมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Inner Power & Personality)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / มาดต้องใจ...ภายในมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “จิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” เป็นประโยคที่มักจะได้ยินบ่อยๆ แต่ “สุขอยู่ข้างใน ใสอยู่ข้างนอก” คุณอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน เพราะความสุขของการทำงานที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากข้างใน 
   ความเป็นมืออาชีพ (PRO) ที่แท้จริงก็ต้องฝึกฝนมาจากข้างในเช่นกัน การเริ่มต้นเป็นมืออาชีพ (PRO) ที่ถูกต้อง ต้องเริ่มต้นจาก “จิตใจ” หรือสิ่งที่อยู่ภายในเสียก่อน 
   “เมื่อเริ่มต้นถูกต้อง ความบกพร่องย่อมไม่เกิด” Inner Power & Personality คือแนวทางเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก รวมถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

วัตถุประสงค์
1. สร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
2. สร้างความเป็นมืออาชีพจากจิตใจ
3. สร้างความมั่นใจ ภูมิใจในบุคลิกภาพ ปรากฏกายมีเสน่ห์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. 6 Skills for Individual Development 
2. PRO of Secret 
3. The BMS 
4. Loyalty Model 
5. MEGI Concepts 
6. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล
7. Case Studies / Situation / Workshop

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บุคลิกภาพความเป็นมืออาชีพLoyalty

แสดงความคิดเห็น