หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / มาตรฐานการบริการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริการไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ล้วนใช้แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ไม่ต่างกันมากนักหรือบางองค์กรอาจจะวางรูปแบบของการบริการไว้แล้ว โดยทุกวิธีของการบริการมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริการที่องค์กรคาดหวัง
2. สามารถนำแนวทางของการบริการที่ดี ไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการบริการต่อความยั่งยืนขององค์กร
2. ลูกค้ากับความต้องการด้านบริการ
3. ขั้นตอนของการบริการตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด
4. ถาม-ตอบข้อสงสัย

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยายและอภิปราย 40% 
คลิปวีดีโอการบริการ บทบาทสมมุติกรณีการให้บริการและกิจกรรมกลุ่ม 50% 
ถาม-ตอบ 10%

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
แนวทางการบริการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการserviceงานบริการ

แสดงความคิดเห็น