หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Enhance CRM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Enhance CRM)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ลูกค้า คือมูลค่าสินทรัพย์ระยะยาว”

หลักการและเหตุผล
ปลูกสร้างแนวคิดการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ให้ประสบความสำเร็จ รอยหยักของกุญแจเพียงดอกเดียวสามารถที่จะไขสิ่งหนึ่งในตัวของลูกค้าได้ นั่นก็คือ “ความรู้สึก” การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึก ให้สามารถเป็นที่จับต้ององค์กรเราได้จากใจของลูกค้าเอง หนึ่งในความยากของการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ คือขาดการเข้าถึงความรู้สึกอย่างเป็นขั้นตอนที่แท้จริง ก่อนที่จะใช้ระบบเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการของความรู้สึกก่อน เพราะไม่ว่าระบบลูกค้าสัมพันธ์จะดีแค่ไหน หากกระบวนการจัดการในการลำดับจับความรู้สึกไม่เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน สิ่งที่ตามมาก็คือ การสูญเสียลูกค้าไปเรื่อยๆ เปรียบได้ดั่งการปลูกต้นไม้ที่ไร้รากแก้ว มองภายนอกอาจดูแข็งแกร่ง แต่ภายในรากฐานไร้การยึดเกาะหยั่งราก 
ดังนั้น การปลูกสร้างความรู้สึกจึงเป็นรอยหยักกุญแจที่จะช่วยไขความลับการปลูกสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ลูกค้าอยู่กับเราตราบนานเท่านาน และที่สำคัญ ลูกค้าจะกลายเป็นสินทรัพย์ระยะยาวที่ทรงมูลค่าให้กับองค์กร 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้กับผู้เข้ารับการอบรมการบริการ ได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยให้ความรู้ที่สอดแทรกจากประสบการณ์จริงที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนตนเองทั้งแนวคิดและการปฎิบัติ เพื่อปลูกสร้างให้ลูกค้าธรรมดาทั่วๆไป กลายมาเป็นลูกค้าที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ระยะยาว และการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ยังช่วยเสริมการตลาดแบบประสานโครงข่ายรังผึ้งให้องค์กรมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดก็ตาม ลูกค้าจะยังคงอยู่กับเราเสมอ

“ลูกค้า คือมูลค่าสินทรัพย์ระยะยาว ที่เราต้องรู้หลักในการปลูกสร้าง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการปลูกสร้างลูกค้าสัมพันธ์ด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแก่นแท้ของการปลูกสร้างลูกค้าสัมพันธ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเรียนรู้จัดการความรู้สึกและการจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคเพิ่มคุณค่าในบริการที่มากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 มีอะไรในตัวลูกค้าที่เราต้องรู้ลึกรู้จริง 
เดินทางเข้าไปสู่ใจกลางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ 
จุดมุ่งหมายของการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ 
เข้าถึงและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ทุกระดับ 
การใช้ลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาสนับสนุนธุรกิจองค์กร 
เจาะลึกสินทรัพย์ขององค์กร ที่ไม่มีบันทึกในบัญชี 
เทคนิคและกระบวนการปลูกสร้างลูกค้าสัมพันธ์ 
ให้ลูกค้าเป็นผู้บันทึก ย่อมเลิศกว่าที่เราบันทึกเอง 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด 
วิเคราะห์การจัดทำลูกค้าสัมพันธ์ด้วย SWOT 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
          ให้โจทย์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม