หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการบริการด้วยหัวใจเฟิร์สคลาส - หลักสูตร 1 วัน
(First Class Service with Great Customer Experience)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการบริการด้วยหัวใจเฟิร์สคลาส (First Class Service with Great Customer Experience)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรและแนวคิด
        หากเปรียบการบริการในชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบิน ก็เปรียบได้กับการให้บริการของโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม ความเลิศหรู ความพิถีพิถันในรายละเอียด ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ผู้ให้บริการในชั้นเฟิร์สคลาสจึงต้องมีความสามารถหลากหลายด้านประกอบกัน อาทิ บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสาร, ไหวพริบการแก้ไขปัญหา, การอ่านใจลูกค้า, การทำงานเป็นทีม และ จิตวิทยาในการให้บริการ เป็นต้น
        เพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถให้บริการชั้นเฟิร์สคลาสได้ ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐาน, บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้ให้บริการ รวมถึงความหมายของคำว่าเฟิร์สคลาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างงานบริการระดับชั้นเฟิร์สคลาสอย่างมืออาชีพ
        ด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวงการบริการ ทั้งธุรกิจสายการบินและโรงแรม มากกว่า 16 ปี กลั่นกรองออกมาเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นในหลักสูตร ยกระดับการบริการด้วยหัวใจเฟิร์สคลาส เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการให้บริการลูกค้าพรีเมี่ยม ยกระดับการบริการ จากตัวอย่าง ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ จนสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถมอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบเฟิร์สคลาส เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและทำให้ธุรกิจของคุณนั้นก้าวสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตร
เฟิร์สคลาส การบริการที่แตกต่างในทุกมิติที่คุณอาจไม่เคยรู้
       ยกระดับงานบริการด้วย 3Es โมเดล: Education, Emotion, and Experience
       เทคนิคการบริหารความคาดหวังและประสบการณ์ของลูกค้าในชั้นเฟิร์สคลาส (CEM)
       วัดคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานเฟิร์สคลาสด้วย SERVQUAL โมเดล
3 เทคนิคทางจิตวิทยาในการสร้างความประทับใจแรกพบ
       ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการสะท้อนความสำเร็จขององค์กร
       เพิ่มพลังความมั่นใจในการบริการด้วยรอยยิ้มและการสบตา
       ภาษากาย สื่อสารด้วยท่าทางอย่างไรในงานบริการ
สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า ด้วย DISC โมเดล
       มาทำความรู้จักวิธีสื่อสารในแบบของคุณ
       วิธีสื่อสารกับลูกค้า 4 แบบของ DISC โมเดล
       กฎทองของการสื่อสารให้ได้ใจ “จงพูดด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าพูด”
เมื่อการแก้ปัญหา กับการรับฟังปัญหา กลายเป็นคนละเรื่อง
       ความสำคัญของการรับฟังปัญหาของลูกค้าในงานบริการ
       ทักษะการฟังขั้นสูง ฟังผ่านหู รับรู้ด้วยหัวใจ Empathic Listening
       ฝึกฟังด้วยเครื่องกรองสามชั้น (3T) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
กลยุทธ์การรับมือปัญหาในแบบเฟิร์สคลาส
       ธรรมชาติของลูกค้าที่ไม่พอใจ จากการบริการ
       ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยๆ และวิธีแก้ปัญหาที่พนักงานมักใช้
       รับมือกับปัญหาของลูกค้าอีกขั้นด้วย 4s LEFT model
การจัดการอารมณ์เพื่อยกระดับงานบริการ
       ความสำคัญและประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
       พัฒนาทักษะ EI ของคุณด้วย RULER model
       กลวิธีคิดบวกกับงานบริการ ให้มีความสุขในทุกๆวัน

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
พัฒนาและยกระดับการบริการของตนเองสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
เรียนรู้วิธีกลยุทธ์สื่อสารมัดใจลูกค้า ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา
เข้าใจและสามารถสร้างบริการเหนือความคาดหวังแบบเฟิร์สคลาสด้วย CEM
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้
มีความสุขจากการให้บริการและจัดการความเครียดที่เกิดจากการให้บริการได้ดีมากขึ้น
เข้าใจความต้องการลูกค้าที่หลากหลายและรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพ


สื่อและวิธีการเรียนรู้
ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมติเสมือนจริงในสถานการณ์ต่างๆ
แชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า และอภิปรายร่วมกัน
ใช้เกมส์เพื่อแข่งขันกันทั้งแบบทีม และรายบุคคล
มีเอกสารประกอบการสอน
การอบรมใช้เวลา 1-2 วัน โดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 - 30 คน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
พนักงานส่วนหน้า
พนักงานขาย
ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะงานบริการในทีม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม