หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน
(Service mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (Service mind)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การทำงานด้านบริการ คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการในปัจจุบันต่างหย่อนยานขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดคนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการด้วยเทคนิคการบริการด้วยใจอย่างแพร่หลาย
     ดังนั้นหลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการด้วยจิตบริการ จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานบริการได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการบริการลูกค้าอย่างประทับใจรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงการบริการที่เข้าถึงและลงตัวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการสำหรับ
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
    • งานบริการและความสำคัญของนิยามบริการที่องค์กรควรตระหนัก
    • เข้าใจความเป็นลูกค้า
    • บริการที่จริงใจแตกต่างอย่างไรกับบริการทั่วไปอย่างไร
    • ลูกค้าและความคาดหวัง ในการรับบริการ
    • บริการพื้นฐานที่ควรปฎิบัติอย่างมืออาชีพ
    • ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ
    • WORKSHOP วิเคราะห์รูปแบบบริการในงานของเรา
    • กฎการบริการด้วยใจ
    • กฎทองของนักบริการ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดี
    • SHARING จิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า
    • ทดสอบจิตบริการ
    • ระดับบริการที่สร้างด้วย LIFE BALANCE
    • BEYOND CUSTOMER SERVICE (BCS)
    • SERVICE MIND ไปสู่ SERVICE ACTING
    • การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ
    • WORKSHOP เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ SERVICE ACTING
    • ลูกค้าที่ไม่พึงพอใจคือ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด
    • การประสานรอยต่อในการบริการที่แข็งแกร่งภายในสู่ภายนอก
    • ศิลปะการรับมือปัญหาและการสร้างความประทับใจ
    • การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
    • กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง
    • การบริการที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นได้จากการสร้างบรรยากาศในการทำงาน
    • บทสรุปการบรรยาย

  - ระดมสมอง: ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ (ระดมสมองและแชร์ประสบการณ์)
  - WORKSHOP วิเคราะห์รูปแบบบริการในงานของเรา (ระดมสมองและแชร์)
  - WORKSHOP เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ SERVICE ACTING (ระดมสมองและพรีเซนต์)
  - WORKSHOP การรับมือกับปัญหาตรงหน้าด้วย SERVICE MIND

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม