หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการสื่อสารและบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Communication for Uplifting Customer Experience)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ยกระดับการสื่อสารและบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สยามคูโบต้ามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม โดยมีบริการหลังการขายเป็นหนึ่งในสี่หัวใจหลักของธุรกิจ ในยุคการตลาด 4.0 การให้บริการลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่บริการให้ได้ตามมาตรฐานเท่านั้น แต่เป็นการมอบประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าผ่านการสร้าง เส้นทางการรับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey) โดยใช้แนวคิดที่เน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อการออกแบบขั้นตอนการบริการ ด้วยความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในทุกจุดที่ได้รับบริการ (Touch points) จากช่างของคูโบต้า
โดยเนื้อหาในหลักสูตร ยกระดับการสื่อสารและบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า นั้นจะเน้นไปที่หัวข้อเรื่องเทคนิคการสื่อสารและการบริการ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะลูกค้ายุค 4.0, การปรับวิธีพฤติกรรมการสื่อสารให้สอดคล้องกับลูกค้า, เทคนิคการฟังให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการสร้างความประทับใจในการให้บริการครั้งแรกผ่านบุคลิกภาพภายนอกที่ดูเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดีของสยามคูโบต้า
ด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวงการบริการมากกว่า 17 ปีกลั่นกรองออกมาเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นในหลักสูตร ยกระดับการสื่อสารและบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการให้บริการลูกค้ายกระดับการบริการจากกรณีศึกษาจากหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้, เข้าใจและนำไปต่อยอดพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถมอบประสบการณ์สุดพิเศษ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและทำให้ธุรกิจของสยามคูโบต้านั้นก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์
ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปปรับวิธีสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาประยุกต์
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและยกระดับการบริการของตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
มีบุคลิกภาพที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้
พัฒนาทักษะการฟังเพื่อให้เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
มีความสุขจากการให้บริการและจัดการความเครียดที่เกิดจากการงานบริการได้ดีขึ้น
เข้าใจความต้องการลูกค้าที่หลากหลายและรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริการเพื่อมอบประสบการณ์ในยุค 4.0
      อบรม สัมมนา ยกระดับประสบการณ์บริการด้วยโมเดล 3E เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้า
      อบรม สัมมนา • การให้ข้อมูล, ความรู้เพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์
      อบรม สัมมนา การใส่ใจลูกค้าและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์
      อบรม สัมมนา การมอบประสบการณ์ที่มีค่าแก่ลูกค้าทุกคนของสยามคูโบต้า
      อบรม สัมมนา ลักษณะของลูกค้าในยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้ผ่านแนวคิด Customer Centric
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของลูกค้าในอดีต กับลูกค้ายุค 4.0
      อบรม สัมมนา การบริการสามระดับบนความคาดหวัง คุณอยู่ระดับไหนตอนนี้
เทคนิคจิตวิทยาประยุกต์เกี่ยวกับการสื่อสารในงานบริการ
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์และภาษากายของผู้ให้บริการสะท้อนความสำเร็จขององค์กร
      อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพสร้างความประทับใจแรกพบ
      อบรม สัมมนา ภาษากายสื่อสารด้วยท่าทางอย่างไรในงานบริการ
      อบรม สัมมนา สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าทั้งสี่ประเภทด้วยโมเดลDISC
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้าแบบ Dominance และวิธีการปรับตัว
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้าแบบ Influencer และวิธีการปรับตัว
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้าแบบ Steadiness และวิธีการปรับตัว
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้าแบบ Compliance และวิธีการปรับตัว
      อบรม สัมมนา ทักษะการฟังขั้นสูงฟังผ่านหูแต่รับรู้ด้วยหัวใจ
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของการรับฟังปัญหาของลูกค้าในงานบริการ
      อบรม สัมมนา แปดประเภทของการฟังในงานบริการที่คุณต้องรู้
      อบรม สัมมนา ฟังในวงกลมเดียวกับลูกค้า (Empathic listening)
กลยุทธ์การรับมือปัญหาและการจัดการอารมณ์ในงานบริการ
      อบรม สัมมนา ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเป็นประจำและวิธีการแก้ปัญหาที่มักใช้
      อบรม สัมมนา หกขั้นตอนวิธีรับมือกับปัญหาของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยหลัก RULER
      อบรม สัมมนา วิธีคิดบวกกับงานบริการให้มีความสุขในทุกๆวัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ช่างบริการ, หัวหน้าช่างบริการ, และ ผู้จัดการแผนกบริการที่ต้องการพัฒนางานบริการในทีม

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ฝึกฝนการสื่อสารผ่านบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ
แชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าและอภิปรายร่วมกัน
ใช้เกมเพื่อแข่งขันกันทั้งแบบทีมและรายบุคคล
มีแบบทดสอบก่อน-หลังอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
มีเอกสารประกอบการสอน
การอบรมใช้เวลาหนึ่งวันโดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 ถึง 30 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสาร Customer ExperienceSelling skill

แสดงความคิดเห็น