หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับงานบริการด้วยกรอบแนวคิดดิจิตัล - หลักสูตร 1 วัน
(Winning Customers with Digital Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับงานบริการด้วยกรอบแนวคิดดิจิตัล (Winning Customers with Digital Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ทุกวันนี้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค เช่น การจับจ่ายใช้สอยผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ, การพูดคุยซื้อขายสินค้าในมาร์เก็ตเพลสตามสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด19 ยิ่งเป็นตัวเร่งในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคมากขึ้น หลายองค์กรต้องปรับโมเดลธุรกิจเพื่อความอยู่รอดโดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแทนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
บนโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปตลอดเวลา ผู้ให้บริการลูกค้าจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เป็น รวมถึงต้องมี Digital Mindset ที่ไม่ยึดติดกับ Business Model เดิมที่เคยทำมา มองไปที่ผลลัพธ์ปลายทางเป็นหลัก นั่นคือ การสร้าง Customer Experience ที่จะทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่, บริการใหม่รวมถึงสินค้าใหม่ๆ ขององค์กรของคุณผ่านการออกแบบ Customer Journey เพื่อสร้างบริการที่ประทับใจและประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านเครื่องมือดิจิตัลและโลกออนไลน์
หลักสูตร “Winning Customers with Digital Mindset” เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการพัฒนากรอบความคิดและงานบริการเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆในการให้บริการลูกค้า โดยผนวกความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เข้ากับความคิดริเริ่ม (Initiatives) เพื่อยกระดับงานบริการ, นำเสนอและปิดการขายรวมถึงแก้ปัญหาของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น และสุดท้าย สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นมากกว่าเพียงผู้ให้บริการ แต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบออนไลน์ให้กับลูกค้า
หากคุณต้องการให้องค์กรของคุณเป็น Agile Organization นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องผลักดันให้พนักงานผู้ให้บริการมี Digital Mindset เพื่อเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเดิม เอาชนะความกลัว ไม่หลงติดอยู่กับความสำเร็จในอดีต เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปในโลกดิจิตัล ธุรกิจเองก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยกระดับงานบริการเพื่อชนะใจลูกค้าพร้อมติดปีกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยกรอบความคิดใหม่

วัตถุประสงค์
เข้าใจความหมาย, ผลกระทบต่อองค์กรที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอล
เสริมสร้างกรอบความคิดด้านดิจิตัล (Digital Mindset) และพัฒนาตนเองในด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถในด้านดิจิตอล
ออกแบบและวางแผนการให้บริการลูกค้า (Customer Journey) เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Expereince) ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกของดิจิตอลได้
ประยุกต์เทคโนโลยีให้กับเข้ากับกระบวนการให้บริการ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสร้างกรอบความคิดดิจิตัล (The introduction of Digital Mindset)
      อบรม สัมมนา ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
      อบรม สัมมนา ทำความรู้จักกับ Omni-Channel ประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภค
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมและลักษณะลูกค้าที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิตัล
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของผู้ช่วยส่วนตัวแบบออนไลน์(Online Personal Assistant)
ยกระดับงานบริการด้วยดิจิตัล (Digital ways of Better Serving Customers)
      อบรม สัมมนา การออกแบบ Customer Journey ด้วยการใช้ Customer Persona
      อบรม สัมมนา เข้าใจลูกค้าก่อนสินค้าด้วยแนวคิด Design Thinking (Empathy)
      อบรม สัมมนา Workshop : ดีไซน์การบริการเพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีเยี่ยม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าผ่าน Customer Journey ด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดิจิตัลเพื่อสร้างยอดขายและบริการลูกค้า
      อบรม สัมมนา เทคนิคและแนวทางในการแชทกับลูกค้าในยุคดิจิตัล
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การ Up-selling และ Cross-selling อย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าบนโลกออนไลน์
      อบรม สัมมนา ข้อควรระวังในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง
พนักงานในแผนกลูกค้าสัมพันธ์
ผู้ที่สนใจพัฒนากรอบความคิดดิจิตัลและเทคนิคการให้บริการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม