หลักสูตรฝึกอบรม รับมือกับข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Professionally Dealing with Customer Complaint)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม รับมือกับข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ (Professionally Dealing with Customer Complaint)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   - ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงการขจัดข้อร้องเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักบริการชนิดแบบคู่บุญคู่กรรม
  - ดังนั้นนักบริการที่ดีจะต้องรู้จักวิธีในการสื่อสารและเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์
1. เเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของงานบริการ ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่จดจำให้แก่ลูกค้าเกิดความประทับใจได้
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการทำงานเชิงรุกพิชิตปัญหา
      มองเห็นโอกาสหยุดปัญหาเพื่อให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก
การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานเชิงรุก
      วิเคราะห์ปัญหาได้, พิจารณาสถานการณ์, จัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
เทคนิคการสร้างแนวคิดในการพิชิตปัญหาอย่างชาญฉลาด
      3 ขั้นตอนสำคัญของการรับมือกับปัญหา
          1. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ ให้เป็น
          2. วิเคราะห์ระดับของอารมณ์ลูกค้า ได้อย่างเชี่ยวชาญ
          3. การสรุปและหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขสถานการณ์

พักเบรคทานอาหารว่าง

หลักการมองปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเก็บภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญ
 เทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งประเด็นเชิงพัฒนาด้วยการสื่อสารเชิงบวก
     - ทั้งการสื่อสารทั้งภายใน
     - ทั้งการสื่อสารทั้งภายนอก
กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะห์เคสปัญหาเพื่อเก็บประเด็นในการสื่อสารเชิงบวก กรณีศึกษาจากภายนอก

พักทานอาหารกลางวัน


เรียนรู้ระดับความต้องการของลูกค้าและเทคนิคในการวิเคราะห์การตอบสนองที่เหมาะสมในระดับต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงใจ
กฎเหล็กข้อห้าม สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักเวลาสื่อสารกับลูกค้า
กรณีศึกษา การร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของเรา
เรียนรู้มุมมอง 2 ด้านของการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง
ประเภทข้อร้องเรียนและระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
ขั้นตอนการทำงานที่ดี การดูแลลูกค้าทุกจุดสัมผัสเพื่อสร้างความประทับใจ ลดข้อร้องเรียน

พักเบรคทานอาหารว่าง

สาเหตุใหญ่ของการเกิดความไม่พึงพอใจในงานบริการ
5 ขั้นตอนการป้องกันปัญหา
หลักการวิเคราะห์ทางเลือกในการศึกษาข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแก้ไข
กิจกรรม การทำกิจกรรมจำลองการวิเคราะห์จุดเกิดเหตุเพื่อสามารถยับยั้งและแก้ไขได้ทันที
การวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อกำหนดการติดตามประสานงานดูแลลูกค้าเพื่อจบปัญหาลูกค้าด้วยการบริการที่ไร้ที่ติ
สรุปการบรรยาย

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม