คอร์สฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองในการแบ่งคุณลักษณะของบุคคลเป็น 4 แบบ เพื่อทำให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี

 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลด้วย DISC
      Dominance
      Influence
      Steadiness
      Compliance
 ทำให้เข้าใจทัศนคติความคิดและพฤติกรรมของบุคคลได้ตรง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น
      การนำเสนอและการจูงใจ
      การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การมอบหมายงานและการสอนงาน
 การเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่คนแต่ละ Style ชอบหรือไม่ชอบ จะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เกิดความเข้าใจความแตกต่างซึ่งกันและกันมากขึ้น สามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดเป็นการใช้ความแตกต่างเสริมกันได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งลดน้อยลง บรรลุเป้าหมายของทีมได้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการวัดบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลด้วย DISC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองว่าเป็นคนสไตล์ไหน และเกิดความเข้าใจสไตล์ของผู้อื่น ทำให้การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ดีขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการเข้าใจสไตล์ของแต่ละบุคคล ผ่านการสังเกต การรับฟังและมองเห็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสไตล์ได้ชัดเจนขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานร่วมกันกับสไตล์ของแต่ละบุคคลได้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของเขา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้เพื่อ “รู้จักตัวเอง” ด้วย DISC
      สนุกกับความแตกต่างของบุคคล
      การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
      DISC คืออะไร?
      คุณสมบัติของบุคคลด้วยหลักการ DISC
      แนวทางปฏิบัติของบุคคลแต่ละแบบ DISC
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลจากเรื่องเล่า
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ D-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ I-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ S-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ C-Style
      กิจกรรม : การปฏิบัติของคนแต่ละ Style
 การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของ DISC กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การนำเสนอและการจูงใจ
      การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การแก้ปัญหา&การตัดสินใจ
      การมอบหมายงานและการสอนงาน
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ DISC กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การใช้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
      รูปแบบการทำงานเป็นทีมประเภทต่างๆ
      ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทีมเวิร์ค
      การทำงานเป็นทีมด้วย DISC
      กิจกรรม : การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : DISCทีมเวิร์ค คลิกภาพ

แสดงความคิดเห็น

 • ภัทรพงษ์ (บุคคลทั่วไป)
  (2 ปีที่แล้ว )
  ไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้มีเปิดฝึกอบรม ช่วงไหนบ้างครับ
  ทางบริษัทสนใจส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมหลักสูตรนี้ครับ
  รบกวนติดต่อกลับ : 092-092-8790(ภัทรพงษ์)
  • Admin Entraining (สมาชิก)
   (2 ปีที่แล้ว )
   สวัสดีครับคุณ ภัทรพงษ์

   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ดังกล่าวได้ รบกวนคุณ ภัทรพงษ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของ Public Training ได้ที่
   เบอร์ : 086-3036747 (คุณ สุนิศา)

   ขอบคุณครับ
 • กานต์กวี นิลสิทธิกุล (บุคคลทั่วไป)
  (2 ปีที่แล้ว )
  ทางบริษัทกำลังหาเครื่องมือในการคัดคนเข้า เเละคอร์สนี้จึงสนใจ อยากทราบรายละเอียด รวมถึงราคาของคอร์ส เเละสอบถามว่าได้ข้อสอบด้วยไหมครับ
  • Admin Entraining (สมาชิก)
   (2 ปีที่แล้ว )
   สวัสดีครับคุณ กานต์กวี นิลสิทธิกุล

   รบกวนขอเบอร์โทรติดต่อกลับหน่อยนะครับ หรือรบกวนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   โทร : 0-2732-2345 , 0-2374-8638 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30)
   Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354