หลักสูตรฝึกอบรม ลดต้นทุน...เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Cost Reduction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ลดต้นทุน...เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Cost Reduction)

อ. พัทธนันท์ หางาม

(วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยขจัดค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็น และขจัด กิจกรรมต่างๆที่ทำแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้หมดไป
   เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเรื่องราคา คุณภาพ ฯลฯ ของสินค้า ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งของการตลาดรุนแรงกว่าอดีตที่ผ่านมา การเพิ่มกำไรด้วยการลดต้นทุนจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ในการสร้างระบบการผลิตที่เข้มแข็ง แต่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจ
  “การค้นหาความสูญเปล่าที่ซ่อนอยู่ แล้วขุดรากถอนโคนความสูญเปล่าที่อยู่ตรงหน้า” เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างระบบการผลิตที่ทำกำไรได้ แต่ก็มีหลายองค์กรที่ยังละเลยความสูญเปล่าไม่มองหาสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนสูง แต่มองหาและนำระบบการทำงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ามาโดยคิดว่าจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลายเป็นเพิ่มต้นทุนแทน ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ทุกคนในองค์กรต้องรับรู้ความสูญเปล่าร่วมกัน เพื่อหาทาง ”ลดความสูญเปล่า” ให้ได้ เพราะความสูญเปล่าคือปัจจัยใดๆที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มการจะลดต้นทุนให้ได้นั้นต้องกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น ในการสร้างคุณค่าของงาน และลดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างบรรยากาศลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กร องค์กรชั้นนำใหญ่ๆหลายองค์กรหันกลับมาใช้วิธีการนี้ และสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน แล้วองค์กรคุณล่ะ!!! กำลังลดต้นทุน โดยการขุดรากถอนโคนความสูญเปล่าอยู่หรือเปล่า

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดต้นทุน โดยการลดความสูญเปล่า
สามารถลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
สามารถคำนวณและกำหนดหน่วยต้นทุนในการผลิตได้
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการลดต้นทุนโดยวิธีการขจัดความสูญเปล่า อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Benchmarking กับการลดต้นทุนการผลิต
ลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็น (กำหนดหน่วยต้นทุนชัดเจน
ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ) 

5ส. กับการทำให้มองเห็นมีผลกับต้นทุน
บทบาทของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร
ลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (หนึ่งคนหลายหน้าที่ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน ไม่ละเลยการสร้างคน)
ให้การลดต้นทุนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
    (1) ความตั้งใจของผู้บริหาร
    (2) การกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น
    (3) มาตรวัดความสำเร็จ (กำหนดKPI ตรวจสอบผลสำเร็จ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยวงจร PDCA)


วิธีการฝึกอบรม
 อธิบาย และ กรณีศึกษา
สอนวิธีการที่เป็นรูปธรรม 
สร้างทักษะโดยผ่านการทำ Workshop


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนง.ฝ่ายผลิต หัวหน้างานระดับต้น และพนักงานออฟฟิต

วิทยากร
มีประสบการณ์ตรง จากการทำกิจกรรมลดต้นทุน ทั้งจากฝ่ายผลิต และฝ่ายโลจิสติกมากว่า 15ปีขององค์กรชั้นนำ (บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ )จากประเทศญี่ปุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม