หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / วิทยากรและพิธีกร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเป็นวิทยากรและพิธีกรนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ในทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ หากมีหลักการและแนวทางที่ดีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ของการทำบทบาทหน้าที่ของวิทยากรและพิธีกรที่ดีต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการพูดในบทบาทของวิทยากรและพิธีกรที่ดีได้
2. สามารถนำแนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกรไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการพูดในกระบวนการของการสื่อสารที่ดี
2. หลักการในการเป็นวิทยากรและพิธีกร
3. ฝึกบทบาทสมมุติในกลุ่มย่อย
4. สถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไข
5. ถาม-ตอบข้อสงสัย

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยายและอภิปราย 40%
ฝึกบทบาทสมมติและให้คำแนะนำ 50% 
ถาม-ตอบ 10%

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
แนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกร ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเป็นวิทยากรการบริการการพูด

แสดงความคิดเห็น