หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเป็นวิทยากรและพิธีกรนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ในทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ หากมีหลักการและแนวทางที่ดีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ของการทำบทบาทหน้าที่ของวิทยากรและพิธีกรที่ดีต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการพูดในบทบาทของวิทยากรและพิธีกรที่ดีได้
2. สามารถนำแนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกรไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการพูดในกระบวนการของการสื่อสารที่ดี
2. หลักการในการเป็นวิทยากรและพิธีกร
3. ฝึกบทบาทสมมุติในกลุ่มย่อย
4. สถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไข
5. ถาม-ตอบข้อสงสัย

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยายและอภิปราย 40%
ฝึกบทบาทสมมติและให้คำแนะนำ 50% 
ถาม-ตอบ 10%

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
แนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกร ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม