หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Art of Problem Solving and Decision Making)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Art of Problem Solving and Decision Making)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
        “เราก็ไม่ได้เก่ง แถมปัญหาก็ยาก จะแก้เองยังไงไหว”
        “ทุกวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้ว ทรัพยากรก็แค่นี้ คนก็ไม่มี จะให้แก้อะไรได้อีก”
        “เราไม่ใช่คนสร้างปัญหา คนอื่นก็ไม่เห็นช่วยอะไร ทำไมเราต้องมารับผิดชอบด้วย”

        ความคิดสร้างสรรค์ของเรามักเกิดขึ้นตอนกำลังทำอะไรอยู่ครับ ? เราทุกคนมีศักยภาพที่จะคิดสร้างสรรค์ได้ แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาที่เราจะคิดสร้างสรรค์ เพราะการคิดสร้างสรรค์นั้นมาจากการทำงานของสมองส่วนคิด เพื่อคิดเชื่อมโยงข้อมูลที่มองเห็นหรือได้ยิน จากหลายมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ แตกต่างไปจากเดิม การทำงานของสมองเหมือนไม้กระดก เมื่อไหร่เราคิดเยอะ เราจะมีอารมณ์กับเรื่องนั้นน้อย แต่ถ้าเรากำลังใช้อารมณ์เยอะ เราจะคิดไม่ค่อยออก ดังนั้นเมื่อเราเจอปัญหา หากเราไม่ทันรู้ตัว เราอาจเผลอเกิดอารมณ์กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ทำให้สมองส่วนอารมณ์เข้ามาควบคุมการตัดสินใจ เราจึงมักเผลอตอบสนองต่อเหตุการณ์เดิมๆ ด้วยพฤติกรรมเดิมๆ และเกิดผลลัพธ์เหมือนเดิมที่เราอาจไม่ได้ต้องการ เพราะสมองส่วนอารมณ์จะตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องใช้การดึงข้อมูลเก่าๆ รูปแบบพฤติกรรมเก่าๆ เอามาใช้ ในจังหวะนั้นเราจึงมักคิดหาวิธีการอื่นๆ ไม่ได้ จนทำให้เราเชื่อบนกรอบความคิดที่จำกัดว่าเราทำเต็มที่แล้ว ทำดีที่สุดแล้ว ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เราจึงต้องทำแบบนี้ ซึ่งการใช้สมองส่วนอารมณ์อาจไม่ได้ผิด เพียงแต่เราไม่ควรปล่อยให้สมองส่วนอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เชิงลบ ที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเชิงลบตามมา
        ดังนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมอง เราจะสามารถรู้ตัวและกระดกสมองได้ทัน ปรับกรอบความคิดให้สามารถเลือกมุมมองเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ สามารถรักษาความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให้เกิดสภาวะที่สมองเรามีความสุขเล็กๆ ผ่อนคลาย และปลอดภัย และพร้อมจะใช้สมองคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
        เมื่อเราสามารถตระหนักและกระดกสมองได้อย่างเหมาะสม เราจะสามารถเลือกได้ว่า เรื่องใดที่ควรเร็ว เราก็จะใช้สมองส่วนอารมณ์เชิงบวก เพื่อให้รีบเกิดการลงมือ เรื่องใดควรช้า เราก็จะใช้สมองส่วนคิด เพื่อสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ปัญหาตอนนี้คือ เราอาจแค่กำลังใช้สมองสลับหน้าที่กันเท่านั้นเอง

วัตถุประสงค์
1. มีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนจากการใช้อารมณ์เชิงลบ มาใช้ความคิดในเชิงบวก ในการแก้ไขปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นใจ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ครบถ้วนจากหลายมุมมอง เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อสร้างทักษะในการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Exploration สำรวจกรอบความคิดเพื่อสร้างการมองเห็น ยอมรับ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดในการเป็นนักแก้ปัญหาของเรา
      อบรม สัมมนา หลักการสำหรับการเป็นนักคิดเพื่อแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองอย่างง่ายๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา Workshop Explore Your Mind สำรวจกรอบความคิดเกี่ยวกับการคิดแก้ไขปัญหา
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Lazy Brain เรากำลังเผลอให้สมองส่วนอารมณ์ควบคุมความคิดอยู่หรือไม่
ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างกรอบความคิดใหม่ เชื่อมั่นในศักยภาพการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของตนเอง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางในการคิดเพื่อแก้ปัญหา นำสู่พฤติกรรมการเอาตัวรอดเมื่อสมองไม่ยอมคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนความเชื่อ เพื่อเอาชนะหลุมพรางของตนเอง
      อบรม สัมมนา Growth Mindset กรอบความคิดอันทรงพลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กล้าที่จะคิด และกล้าตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา Workshop สร้างแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้ตนเอง
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Start with Your Strength ค้นหาศักยภาพซึ่งเป็นจุดแข็งในฐานะนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในตัวเรา
ช่วงที่ 3 Expand ต่อยอดศักยภาพด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ
      อบรม สัมมนา หลักคิดของเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการคิดแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      อบรม สัมมนา Brain Writing
      อบรม สัมมนา Coaching Card
      อบรม สัมมนา 4 Brain Thinking Style
      อบรม สัมมนา หลักการของผู้นำที่กล้าตัดสินใจเพื่อความความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้สมองในการคิดและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop วิเคราะห์สาเหตุ เป้าหมายที่ต้องการ แนวทางสู่เป้าหมาย ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม My Thinking Tools ฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือที่ตนเองถนัด เพื่อมองเห็นสถานการณ์ด้วยมุมมองใหม่ๆ
ช่วงที่ 4 Engage เชื่อมโยงความรู้ศักยภาพภายในตนเอง เพื่อใช้ในการฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์เสมือนจริง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา ปัญหาในการทำงานที่พบบ่อย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์จริงที่กำลังเผชิญ
      อบรม สัมมนา สร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาตนเองเป็นนักคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Case Study and Roleplay ฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหา คิดหาทางออกเชิงสร้างสรรค์ และลองตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์เสมือนจริง

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่สนใจหรือทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม