หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ศักยภาพสมองของเราสร้างความสุขและสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Art of Brain)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ศักยภาพสมองของเราสร้างความสุขและสำเร็จ (Art of Brain)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
     “ทำไมทุกคนถึงทำแบบนั้น พูดแบบนี้ ไม่มีใครเข้าใจเราบ้างเลย”
     “เราก็อยากทำให้ดีกว่านี้ แต่รู้สึกไม่มีทางเลือก มีแต่ข้อจำกัด”
     “รู้สึกไม่ค่อยมีความสุข เครียดกับการทำงาน ทำงานแล้วไม่สำเร็จตามที่คาดหวัง”

     “หากบอกว่าต้องเรียนรู้เรื่องสมอง เรารู้สึกอย่างไร ที่รู้สึกแบบนั้น เพราะเราให้ความหมายกับคำว่าสมองว่าอะไร”

     สมองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก สมองเป็นตัวกำหนดความทรงจำ ความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเรา หรือแม้แต่กำหนดชะตาชีวิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบัน แต่น่าแปลกที่เรากลับไม่ค่อยเข้าใจสมองของเราสักเท่าไหร่

     อาจเป็นเพราะเมื่อพูดถึงเรื่องของสมอง หลายคนจะรู้สึกทันทีว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องซับซ้อน เป็นเสมือนหลุมดำที่ความรู้และประสบการณ์ของเรายังเข้าไปไม่ถึง เป็นเรื่องของกลุ่มคนและวิชาชีพที่จำเพาะ แต่แท้จริงแล้วยังมีเรื่องราวของสมองอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆ และสามารถเข้าใจได้ผ่านประสบการณ์ของเรา และเมื่อรู้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เพราะพวกเรามีสมองที่เป็นของเรากันทุกคน

     วันนี้จึงอยากพาทุกคนมารู้จักกับสมองง่ายๆ ผ่านตัวเลขทั้ง 7 ตัวตั้งแต่ 0-6 ที่เกี่ยวกับสมองของเรา เพื่อสร้างการจดจำที่ง่ายขึ้น และได้ทดลองเรียนรู้กฎแต่ละข้อ ผ่านประสบการณ์ของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำศัพท์แสงทางวิชาการ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่า สมองเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว มีประโยชน์กับตัวเรา และสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

     การเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องติดอยู่กับกรอบของคำศัพท์ที่แปลกตา จะช่วยให้เราสามารถรู้ทันความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของเราได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น รู้ว่าที่เราตัดสินใจทำแบบนี้แท้จริงแล้วสิ่งนั้นมาจากการที่สมองของเราต้องการสิ่งใด ทำให้เราเข้าใจตนเอง และยังสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ด้วยว่า ที่เขาพูดและทำแบบนั้น มาจากอะไรในสมองของเขา แล้วถ้าเราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เราจะจูงใจสมองของตัวเองและโน้มน้าวสมองของคนอื่นๆ ได้อย่างไร

     การเข้าใจสมองจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในหลากหลายโอกาส อาทิเช่น การเข้าใจในตนเอง การสื่อสารที่สร้างสัมพันธ์ การตลาดที่ดึงดูดลูกค้า การเป็นผู้นำทีมที่ทุกคนเชื่อฟัง การวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก หรือการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังนั้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะถูกนำไปใช้ในเรื่องใด ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการและศักยภาพสมองของเราจะพาไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกรอบความคิดที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อว่าสมองของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ สามารถกลับไปจูงใจตนเองและโน้มน้าวผู้อื่นให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและทดลองพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและผู้อื่น ผ่านกระบวนการและเครื่องมือชวนคิดตามกฎการทำงานของสมอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของสมองทั้ง 7 ข้อ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
“เข้าใจกฎของสมอง ทั้ง 7 ข้อ เพื่อเข้าใจความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งนำมาสู่พฤติกรรมของตัวเรา”

ช่วงที่ 1 เข้าใจเหตุและผลที่สมองเราแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขศูนย์ No (0) True Fact ความจริงเป็นศูนย์ ไม่มีความจริงที่แท้จริง
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขหนึ่ง All Brain is Unique (1) สมองของทุกคนเป็นหนึ่งเดียว ไม่ซ้ำใครตัว
อย่างกิจกรรม Success Pattern ค้นหาวงจรแห่งความสำเร็จที่เป็นจุดแข็งของตัวเรา เพื่อสร้างความสำเร็จครั้งใหม่

ช่วงที่ 2 เราเป็นคนแบบไหน เรากำลังทำอะไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขสอง (2) Brain System Fast and Slow ระบบการทำงานของสมอง หนึ่งช้า หนึ่งเร็ว
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขสาม Triune (3) Brain สมองสามชั้น ปัญญาสามฐาน
ตัวอย่างกิจกรรม Amygdala Hijack Experience ส่องกระจกสำรวจตัวเรายามเกิดอารมณ์เชิงลบ เรารู้สึกอย่างไร เราทำอะไร และเราได้อะไรกลับมา

ช่วงที่ 3 ก้าวข้ามหลุมพรางเพื่อใช้ศักยภาพในตัวเองo กฎหมายเลขสี่ (4) F for Survive พฤติกรรมการเอาตัวรอด
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขห้า (5) Brain CARES ความต้องการของสมอง
ตัวอย่างกิจกรรม Mind Trap ค้นหาหลุมพรางที่คอยสกัดกั้นการใช้ศักยภาพสมองของเรา

ช่วงที่ 4 หันมาสร้างความสุขให้กับตัวเราและคนรอบข้าง
      อบรม สัมมนา กฎหมายเลขหก (6) Hormones about Feeling สารเคมีเจ้าแห่งอารมณ์
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวอย่างกิจกรรม Experience of Happiness ระลึกถึงประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อถอดรหัสความสุขของตัวเรา

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ศักยภาพสมองของเราสร้างความสุขและสำเร็จ

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ฝ่ายปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ที่สนใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองผ่านความเข้าใจสมอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม