หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์แห่งความสำเร็จ NLP - หลักสูตร 3 วัน
(NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์แห่งความสำเร็จ NLP (NLP)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการ/แนวความคิด
 NLP = Neuro Linguistic Programming
      อบรม สัมมนา ศาสตร์การเรียนรู้การทำงาน/กลไก ของสมอง/ ความคิด เพื่อนำไปสู่การเข้าใจและปรับเปลี่ยน ความคิดและพฤติกรรมไปสู่สิ่งที่ต้องการ / ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา นิสัย หรือ พฤติกรรม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มากจาก การถูกโปรแกรม (สั่งสอน เรียนรู้) มาจากอดีต จึงทำให้มีการสื่อสารกับตนเองในรูปแบบที่ตายตัว และ ส่งผลให้มีนิสัย หรือ พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบที่ตายตัว ที่ไม่พึงปรารถนา และ ไม่สามารถที่จะออกมาจากนิสัยนี้ได้
      อบรม สัมมนา NLP จะทำให้สามารถ โปรแกรม (ป้อนความคิดใหม่) ให้สมอง ด้วยภาษา เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อคนที่สนใจ พัฒนาตัวเอง ให้สามารถเข้าใจตนเองมากขึ้น พาตนเองออกจากนิสัยที่ไม่ต้องการ ไปสู่นิสัยของผู้สำเร็จ และ มีแนวทางที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างชัดเจน รู้หลักของทางลัดสู่ เป้าหมายของตนเอง และ ผู้อื่น
เพื่อคนที่เป็น นักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ เข้าใจพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า มากขึ้น ว่าอะไรที่ทำให้เขา หรือ เธอ เป็นอย่างที่เป็น และ ต้องทำอย่างไร ถึงจะ ชักจูง หว่านล้อม ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้
เพื่อคนที่สนใจ เป็น ผู้ฝึกอบรม หรือ โค้ช ได้เรียนรู้ วิธี หรือ เทคนิค ที่สามารถ ช่วยคนให้หลุดออกจาก ปัญหาชีวิตที่ประสบอยู่ หรือ ช่วยโค้ช ผู้บริหารบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการงาน การเงิน และ ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถาวร ในระดับ จิตสำนึก และ จิตใต้สำนึก


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
วันที่ 1
1) NLP Model of Communication
โมเดลการสื่อสารของ NLP
      อบรม สัมมนา เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
      อบรม สัมมนา ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ทักษะการหว่านล้อมผู้อื่น ที่มีบุคคลิกภาพแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
2) Peak State
พลังงานที่สูง
      อบรม สัมมนา ลงมือทำงานทันทีด้วยพลังงานที่สูง
      อบรม สัมมนา กระตุ้น และ สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และ ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เพิ่มทักษะในการอยู่ปัจจุบัน และ ความกระตือรือร้น ตั้งใจฟังคู่สนทนามากขึ้น
3) Cause & Effect
แนวคิดแบบผู้ชนะ
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดที่สร้างพลัง ด้วยการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบในตนเอง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา การตัดสินใจที่สร้างพลัง
4) Sensory Acuity
ความเฉียบคมในการสังเกต
      อบรม สัมมนา มีความตื่นตัวในสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และ ร่างกายของตนเอง และ ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      อบรม สัมมนา เพื่อทราบจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าสู่การหว่านล้อมผู้อื่น
5) Rapport
มิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา สร้างความไว้วางใจ และ ความสัมพันธ์ (กับทีมงาน และ ลูกค้า)
      อบรม สัมมนา การหว่านล้อมด้วยการใช้ภาษากาย
      อบรม สัมมนา การกระตุ้นหว่านล้อมผู้อื่นในระดับขั้นจิตใต้สำนึก
6) Agreement Frame
ภาษารักษามิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา ป้องกัน และ ยุติปัญหาขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา รักษาความไว้วางใจ และ นับถือ เพื่อการหว่านล้อมชักจูงในขั้นสูง
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหา

วันที่ 2
1) 4 Steps of Learning
4 ขั้นตอนของการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อป้องกันการตกหลุมพลางทางความคิด เช่น ความหงุดหงิดไม่พอใจกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ, ล้มเลิกการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก่อนที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะนั้นๆ
      อบรม สัมมนา ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจธรรมชาตินี้ เพื่อย่นระยะเวลาของกระบวนการ การเรียนรู้
      อบรม สัมมนา เพื่อช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา หรือ ข้อจำกัด ที่เกิดจากการไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้นี้
2) Perceptual Position
การมอง 3 มุม
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนมุมมอง เพิ่มความเข้าใจผู้อื่น และ ลดอารมณ์ทางด้านลบ
      อบรม สัมมนา ยุติความขัดแย้ง
3) NLP Presupposition
แก่นความเชื่อ NLP
      อบรม สัมมนา เป็นแก่นความเชื่อของผู้สำเร็จ เกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์
      อบรม สัมมนา เป็นมุมมองที่ทรงพลังเพื่อความสำเร็จ และ ความสุข
      อบรม สัมมนา โมเดลลิ่ง(เลียนแบบ)ความเชื่อของผู้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4) Ultimate Success Formula
สูตรความสำเร็จทุกเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การระดมความคิดเพื่อหาวีธีการในการบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การลงรายละเอียด การจัดลำดับความสำคัญของงาน และ ชีวิต
      อบรม สัมมนา การวางแผนการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ

วันที่ 3
1) Conscious Use of Language
การใช้ภาษาอย่างมีสติ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ว่าการใช้ภาษาอย่างมีสติ สร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากให้กับชีวิตได้อย่างไร
      อบรม สัมมนา เพื่อใช้ในการชักจูงหว่านล้อมผู้อื่นด้วยรูปแบบภาษาที่มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา สร้างทักษะของการเป็นผู้นำ และ สร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงาน
2) Chunking
ทักษะในการพูด/คิด ภาพใหญ่ ภาพเล็ก และ ความคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา วิธีการในการพูดถึงภาพใหญ่และลงมาสู่ภาพเล็ก ปลีกย่อย และ ความคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเห็นด้วยจากการพูดถึงภาพใหญ่
      อบรม สัมมนา เพื่อการมีสติกับรายละเอียด ปลีกย่อย
3) Milton Model
รูปแบบภาษาสะกดจิต มิลตั้น โมเดล
      อบรม สัมมนา รูปแบบภาษาในการชักจูงหว่านล้อมให้คล้อยตามในระดับจิตใต้สำนึก
      อบรม สัมมนา เพื่อฝังคำสั่งทางด้านบวกให้แก่คู่สนทนา
4) Meta Model
รูปแบบภาษาเพื่อค้นหาความจริงของปัญหา เมทตะ โมเดล
      อบรม สัมมนา รูปแบบภาษาในการค้นหาต้นตอของปัญหา เพื่อสร้างความกระจ่างและความชัดเจนของต้นเหตุของปัญหา
      อบรม สัมมนา เพื่อขจัดการเหมารวม หรือ ด่วนสรุป และ มีความคิดที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
5) Metaphor
ทักษะการเล่าเรื่อง
      อบรม สัมมนา การนำสิ่งที่ต้องการสื่อสารมาเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่าเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
      อบรม สัมมนา ช่วยในการข้ามผ่านแรงต่อต้านจากจิตสำนึกของผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา มีคำสั่งแฝงที่ทรงพลังต่อการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เป็นการให้คำแนะนำทางอ้อม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม