คอร์สฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
 เทคนิค “การปิดการขาย” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานขายส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดการขายได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
       กลัวลูกค้าปฏิเสธจึงไม่กล้าเสนอปิดการขาย
       ปิดการขายก่อนเวลาอันควร
       จินตนาการผลลัพธ์เชิงลบมากเกินไป
       ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับปิดการขาย
       ขาดเทคนิคปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ
 การสร้าง “คัมภีร์ปิดการขาย” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การสร้างแนวทางของตัวเองที่เหมาะสมย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่า

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งถึงจุดปิดการขายที่แม่นยำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการใช้หลักการด้านจิตวิทยาปิดการขายของตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างวงจรการขายอย่างมีระบบ รอปิดการขาย
      วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ
      กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
      ประเมินสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยข้อมูล
      ปิดการขายอย่างมีเทคนิค
      Workshop: สร้างวงจากการขายของตัวเอง
 จิตวิทยาการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
      การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
      วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ
      การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      Workshop: ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      กรณีศึกษา: สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง
 เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆ
      การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
      การปิดการขายเชิงกลยุทธ์
      การปิดการขายด้วยเชิงรุกเพื่อชัยชนะ
      Workshop: สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง
      Role Playing: เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
      กำหนดประเภทลูกค้าให้ชัดเจน
      วางแผนแนวทางการขายอย่างมีระบบ
      เทคนิคกระตุ้นเพื่อสร้างสัญญาณซื้อของลูกค้า
      การใช้คำถามทรงพลังกับลูกค้า
      เทคนิคปิดการขาย Style ตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การปิดการขายการขายเชิงกลยุทธ์เทคนิคการขาย

แสดงความคิดเห็น