หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
เทคนิค “การปิดการขาย” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานขายส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดการขายได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
       กลัวลูกค้าปฏิเสธจึงไม่กล้าเสนอปิดการขาย
       ปิดการขายก่อนเวลาอันควร
       จินตนาการผลลัพธ์เชิงลบมากเกินไป
       ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับปิดการขาย
       ขาดเทคนิคปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ
การสร้าง “คัมภีร์ปิดการขาย” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การสร้างแนวทางของตัวเองที่เหมาะสมย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งถึงจุดปิดการขายที่แม่นยำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง ในการใช้หลักการด้านจิตวิทยาปิดการขายของตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างวงจรการขายอย่างมีระบบ รอปิดการขาย
       วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ 
       กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ 
       ประเมินสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยข้อมูล 
       ปิดการขายอย่างมีเทคนิค 
       Workshop: สร้างวงจากการขายของตัวเอง 
จิตวิทยาการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง 
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง 
       วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ 
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
       Workshop: ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา: สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง 
เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆ
       การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ 
       การปิดการขายเชิงกลยุทธ์ 
       การปิดการขายด้วยเชิงรุกเพื่อชัยชนะ 
       Workshop: สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง 
       Role Playing: เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
       กำหนดประเภทลูกค้าให้ชัดเจน 
       วางแผนแนวทางการขายอย่างมีระบบ 
       เทคนิคกระตุ้นเพื่อสร้างสัญญาณซื้อของลูกค้า 
       การใช้คำถามทรงพลังกับลูกค้า 
       เทคนิคปิดการขาย Style ตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การปิดการขายวงจรการขายเทคนิคการขาย

แสดงความคิดเห็น

  • กษิดิศ ฉายสันต์ (สมาชิก)
    (7 เดือนที่แล้ว )
    ดีมาก