หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
เทคนิค “การปิดการขาย” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานขายส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดการขายได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
       กลัวลูกค้าปฏิเสธจึงไม่กล้าเสนอปิดการขาย
       ปิดการขายก่อนเวลาอันควร
       จินตนาการผลลัพธ์เชิงลบมากเกินไป
       ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับปิดการขาย
       ขาดเทคนิคปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ
การสร้าง “คัมภีร์ปิดการขาย” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การสร้างแนวทางของตัวเองที่เหมาะสมย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งถึงจุดปิดการขายที่แม่นยำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง ในการใช้หลักการด้านจิตวิทยาปิดการขายของตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างวงจรการขายอย่างมีระบบ รอปิดการขาย
       วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ 
       กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ 
       ประเมินสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยข้อมูล 
       ปิดการขายอย่างมีเทคนิค 
       Workshop: สร้างวงจากการขายของตัวเอง 
จิตวิทยาการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง 
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง 
       วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ 
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
       Workshop: ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา: สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง 
เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆ
       การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ 
       การปิดการขายเชิงกลยุทธ์ 
       การปิดการขายด้วยเชิงรุกเพื่อชัยชนะ 
       Workshop: สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง 
       Role Playing: เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
       กำหนดประเภทลูกค้าให้ชัดเจน 
       วางแผนแนวทางการขายอย่างมีระบบ 
       เทคนิคกระตุ้นเพื่อสร้างสัญญาณซื้อของลูกค้า 
       การใช้คำถามทรงพลังกับลูกค้า 
       เทคนิคปิดการขาย Style ตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การปิดการขายวงจรการขายเทคนิคการขาย

แสดงความคิดเห็น