หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วย เพราะโอกาสที่จะดำเนินการขายให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทน หากนักขายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม่ยอมสู้ต่อไป แล้วหันมาโทษสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้ 
การพัฒนาให้นักขายมีคัมภีร์งานขายของตัวเอง จะทำให้นักขายเกิดความเชื่อมั่นในงานขายของตัวเองมากขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 
       กำหนดเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง 
       วิเคราะห์ขนาดตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน 
       สร้างยอดขายด้วย Sales Pipeline
       ตรวจสอบลูกค้าสำคัญอย่างสม่ำเสมอ 
       สร้างคู่มือการขายของตัวเอง 
       สร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การกระตุ้นและฝึกอบรมให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองได้ เท่ากับมีแผนที่การทำงานที่ชัดเจน ทำให้นักขายสามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำงานตามพื้นฐานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ตื่นตระหนกกับเป้าหมายยอดขาย แต่จะเร่งตัวเองให้ตามงานขายตามแผนให้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเอง ด้วยความมั่นใจและครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีคัมภีร์ทำงานขายของตัวเองอย่างละเอียด สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหลังการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักขายในการทำงานขายของตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การกำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       เป้าหมายยอดขายหลัก -> เป้าหมายย่อย 
       กำหนดขนาดของตลาดเป้าหมาย 
       การวางแผนการปฏิบัติงานขาย 
       Workshop: การเขียนเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง 
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       วิธีสร้างยอดขายจาก Sales Pipeline
       การประเมินยอดขายจาก Account Planner
       การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ 
       Workshop: การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
การสร้างคู่มือการขายของตัวเอง
       การนำเสนอขาย 
       การเจรจาต่อรอง 
       การปิดการขาย 
       การบริหารหลังการขาย 
       Workshop: การออกแบบคู่มือการขายของตัวเอง 
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
       รู้ลูกค้า...รู้ตัวเรา...พิชิตยอดขาย 
       สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน 
       เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้คล้อยตาม 
       Workshop: บทพูดเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายเป้าหมายยอดขายการขายเชิงกลยุทธ์

แสดงความคิดเห็น

  • aiaoun (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    ใจจ้า