หลักสูตรฝึกอบรม สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

(Win : Win Negotiation)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญต่อการขายอย่างมาก เพราะการขายได้โดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เราก็จะสามารถขายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อขาย ก็จะเกิดการซื้อซ้ำต่อไปอีกในอนาคต 
พนักงานขายที่ดีควรมี “ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation skill) ” เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขาย ดั้งนั้น พนักงานขายควรให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรอง มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่คิดว่าเป็นความเครียด 
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองนั้น ต้องพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ
    1. รู้เขา : รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (จับถูก)
    2. รู้เรา : รู้จุดเด่นและคุณค่าของตัวเอง (เชื่อมั่น)
แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ได้รับตามเป้าหมายของตัวเอง เกิดความรู้สึกว่า ชนะทั้งคู่ (Win : Win)

“การเจรจาต่อรองที่ดี คู่เจรจาต้องรู้สึกชนะทั้งคู่”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในเรื่องการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งแต่เอาชนะลูกค้า
เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้พนักงานขายสามารถนำไปปรับใช้ ตามสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้เกิดการฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีในการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในงานขายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง
       การเจรจาต่อรอง (Negotiation) คืออะไร ? 
       คุณเป็นนักเจรจาต่อรองหรือไม่ ? 
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       Work shop : สร้างเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation skill)
       กำหนดจุดประสงค์ 
       การเตรียมตัวก่อนเริ่มเจรจา 
       ขั้นตอนการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ 
       สรุปผลลัพธ์การเจรจาแบบ Win : Win 
       Workshop : : ออกแบบโปรแกรมการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเจรจาที่ดี
       สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 
       เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       วิธีชนะมิตรและการจูงใจ 
       การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง 
       กรณีศึกษา : พัฒนาแนวความคิดของตัวเอง
คุณสมบัติของการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
       มนุษย์สัมพันธ์ 
       มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย 
       ทัศนคติเชิงบวก 
       Workshop : เลือกคุณสมบัติเพื่อการพัฒนา
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (คัมภีร์การเจรจา)


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNegotiationการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น

  • พรนภา ปิ่นแก้ว (สมาชิก)
    (6 เดือนที่แล้ว )
    มีประโยชน์มาก