หลักสูตรฝึกอบรม สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

(Win : Win Negotiation)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญต่อการขายอย่างมาก เพราะการขายได้โดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เราก็จะสามารถขายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อขาย ก็จะเกิดการซื้อซ้ำต่อไปอีกในอนาคต 
พนักงานขายที่ดีควรมี “ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation skill) ” เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขาย ดั้งนั้น พนักงานขายควรให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรอง มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่คิดว่าเป็นความเครียด 
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองนั้น ต้องพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ
    1. รู้เขา : รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (จับถูก)
    2. รู้เรา : รู้จุดเด่นและคุณค่าของตัวเอง (เชื่อมั่น)
แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ได้รับตามเป้าหมายของตัวเอง เกิดความรู้สึกว่า ชนะทั้งคู่ (Win : Win)

“การเจรจาต่อรองที่ดี คู่เจรจาต้องรู้สึกชนะทั้งคู่”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในเรื่องการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งแต่เอาชนะลูกค้า
เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้พนักงานขายสามารถนำไปปรับใช้ ตามสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้เกิดการฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีในการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในงานขายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง
       การเจรจาต่อรอง (Negotiation) คืออะไร ? 
       คุณเป็นนักเจรจาต่อรองหรือไม่ ? 
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       Work shop : สร้างเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation skill)
       กำหนดจุดประสงค์ 
       การเตรียมตัวก่อนเริ่มเจรจา 
       ขั้นตอนการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ 
       สรุปผลลัพธ์การเจรจาแบบ Win : Win 
       Workshop : : ออกแบบโปรแกรมการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเจรจาที่ดี
       สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 
       เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       วิธีชนะมิตรและการจูงใจ 
       การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง 
       กรณีศึกษา : พัฒนาแนวความคิดของตัวเอง
คุณสมบัติของการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
       มนุษย์สัมพันธ์ 
       มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย 
       ทัศนคติเชิงบวก 
       Workshop : เลือกคุณสมบัติเพื่อการพัฒนา
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (คัมภีร์การเจรจา)


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNegotiationการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น