หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโอกาสในวิกฤต พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Creating Sales Opportunity with Growth Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโอกาสในวิกฤต พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย (Creating Sales Opportunity with Growth Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
"สถานการณ์ที่ดูเหมือนวิกฤต มีโอกาสสร้างยอดขายได้เสมอ"

นักขายที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแค่มีความสามารถในด้านงานขายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างโอกาสในการขายให้ตัวเองได้เสมอ ในขณะที่นักขายทั่วๆไปส่วนใหญ่กำลังจมอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤต นักขายประสบความสำเร็จใช้ความเชื่อมั่นในการค้นหาโอกาส ด้วยหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับงานขาย เพื่อทำให้มองเห็นวิถีทางในการนำเสนอขายได้เสมอ
"กำหนด STP ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอด้วย FAB สร้างคุณค่างานขาย"การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการขาย (Selling Growth Mindset) เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ความสำเร็จในการขายของตัวเอง เอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ศัตรูที่คอยสกัดกั้นศักยภาพการขายของตัวเอง ด้วย “เทคนิคพลิกมุมคิด พิชิตยอดขายด้วย Logical Thinking & Lateral Thinking” สู่นวัตกรรมการขายใหม่ๆกับโอกาสที่มองเห็น ทำให้บรรลุเป้าหมายยอดขายได้ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง


การประยุกต์ใช้ Digital Marketing เพิ่มยอดขายเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าโดยส่วนใหญ่เลือกใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี ดังนั้นการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีย่อมเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าจำนวนมากได้อย่างทั่วถึงวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง สร้างมุมมองใหม่ๆของตัวเอง ในการค้นหาโอกาสงานขายในสถานการณ์วิกฤตได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกใช้หลักสูตรที่สำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานขายในรูปแบบใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำหลักคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ มาใช้กับการสร้างกลยุทธ์งานขายของตัวเอง โดยสร้างความแตกต่างในการนำเสนอขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง (Unique Selling Point)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการทำตลาดในรูปแบบ Digital Marketing ในการสร้างโอกาสทางการขายใหม่ๆ พิชิตเป้าหมายยอดขายของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างยอดขาย
       การมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดทุกสถานการณ์
       การกำหนด STP ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอด้วย FAB
       การค้นหาพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       การประเมินสินค้า/บริการด้วย BCG Matrix
       Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเพิ่มยอดขาย
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการขาย (Selling Growth Mindset)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
       ศัตรูที่สำคัญสกัดกั้นการทำงานขาย
       การสร้าง Growth Mindset ในการทำงานขาย
       Workshop : การสร้าง Growth Mindset ในการทำงานขาย Style ตัวเอง
เทคนิคพลิกมุมคิด พิชิตยอดขายด้วย Logical Thinking & Lateral Thinking
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking)
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop : ออกแบบกลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วยตัวเอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Digital Marketing เพิ่มยอดขาย
       แนวโน้มของ Digital Marketing ในปัจจุบัน
       จุดประสงค์ของการนำ Digital Marketing มาใช้
       องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ Digital Marketing สำเร็จ
       ความสัมพันธ์ของ Big Data และ Digital Marketing
       Workshop : กำหนดกิจกรรม Digital Marketing กับงานขายของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม