หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโอกาสในวิกฤต พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Creating Sales Opportunity with Growth Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโอกาสในวิกฤต พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย (Creating Sales Opportunity with Growth Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
"สถานการณ์ที่ดูเหมือนวิกฤต มีโอกาสสร้างยอดขายได้เสมอ"

นักขายที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแค่มีความสามารถในด้านงานขายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างโอกาสในการขายให้ตัวเองได้เสมอ ในขณะที่นักขายทั่วๆไปส่วนใหญ่กำลังจมอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤต นักขายประสบความสำเร็จใช้ความเชื่อมั่นในการค้นหาโอกาส ด้วยหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับงานขาย เพื่อทำให้มองเห็นวิถีทางในการนำเสนอขายได้เสมอ
"กำหนด STP ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอด้วย FAB สร้างคุณค่างานขาย"การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการขาย (Selling Growth Mindset) เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ความสำเร็จในการขายของตัวเอง เอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ศัตรูที่คอยสกัดกั้นศักยภาพการขายของตัวเอง ด้วย “เทคนิคพลิกมุมคิด พิชิตยอดขายด้วย Logical Thinking & Lateral Thinking” สู่นวัตกรรมการขายใหม่ๆกับโอกาสที่มองเห็น ทำให้บรรลุเป้าหมายยอดขายได้ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง


การประยุกต์ใช้ Digital Marketing เพิ่มยอดขายเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าโดยส่วนใหญ่เลือกใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี ดังนั้นการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีย่อมเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าจำนวนมากได้อย่างทั่วถึงวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง สร้างมุมมองใหม่ๆของตัวเอง ในการค้นหาโอกาสงานขายในสถานการณ์วิกฤตได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกใช้หลักสูตรที่สำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานขายในรูปแบบใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำหลักคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ มาใช้กับการสร้างกลยุทธ์งานขายของตัวเอง โดยสร้างความแตกต่างในการนำเสนอขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง (Unique Selling Point)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการทำตลาดในรูปแบบ Digital Marketing ในการสร้างโอกาสทางการขายใหม่ๆ พิชิตเป้าหมายยอดขายของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างยอดขาย
       การมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดทุกสถานการณ์
       การกำหนด STP ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอด้วย FAB
       การค้นหาพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       การประเมินสินค้า/บริการด้วย BCG Matrix
       Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเพิ่มยอดขาย
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการขาย (Selling Growth Mindset)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
       ศัตรูที่สำคัญสกัดกั้นการทำงานขาย
       การสร้าง Growth Mindset ในการทำงานขาย
       Workshop : การสร้าง Growth Mindset ในการทำงานขาย Style ตัวเอง
เทคนิคพลิกมุมคิด พิชิตยอดขายด้วย Logical Thinking & Lateral Thinking
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking)
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop : ออกแบบกลยุทธ์พิชิตยอดขายด้วยตัวเอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Digital Marketing เพิ่มยอดขาย
       แนวโน้มของ Digital Marketing ในปัจจุบัน
       จุดประสงค์ของการนำ Digital Marketing มาใช้
       องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ Digital Marketing สำเร็จ
       ความสัมพันธ์ของ Big Data และ Digital Marketing
       Workshop : กำหนดกิจกรรม Digital Marketing กับงานขายของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม