หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน ทำให้องค์กรต่างคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุก หรือแม้แต่การโทรศัพท์ ในยุคสมัยนี้การนำเสนอผ่านทางโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า Telesales นั้นมีปัญหาอย่างมาก ในการที่จะหยุดลูกค้าสักคนให้สนใจและตัดสินใจซื้อกับเรา จึงเป็นปัญหาสำคัญที่พนักงานขายจะต้องปรับปรุงพัฒนาทักษะเชิงการขายทางโทรศัพท์ ให้โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
   ดังนั้นหลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing 
เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับขั้นตอน และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่ด้วย Telesales/Telemarketing สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและบริการลูกค้าได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียโอกาสในการเสียลูกค้าไป 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตล์การโทรศัพท์ด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่
การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า
       การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
       เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
       กิจกรรม ทำไมลูกค้ากลัวการลงทุน
       วิธีการ ระดมสมองและนำเสนอ เพื่อเข้าใจลูกค้า
       เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
       างแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้สำเร็จ
       กิจกรรม ทดสอบการโทรศัพท์เชิญชวนลูกค้ามาลงทุน
       วิธีการ สมมุติบทบาทให้ผู้เข้าอบรมลองโทรเชิญชวนลูกค้าลงทุน โดยให้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมตัวและรู้จังหวะในการกระตุ้นอารมณ์เพื่อตัดสินใจ
       3 จังหวะ ช่วงเวลาในการใช้สาย
เทคนิคการนำเสนอ และการขาย
       การสร้างบรรยากาศทางการขาย 
       การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์
       การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
       กิจกรรม ฝึกควบคุมจังหวะทางการขาย
       วิธีการ สมมุติบทบาทให้ผู้เข้าอบรมได้พูดคุยกับลูกค้าเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำเข้าสู่การติดตามและปิดการขายในลำดับถัดไป
       เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
ทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
       เทคนิคการสร้างความประทับใจ
       ขั้นตอนการสร้างเส้นทางตัดสินใจของลูกค้า
เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
       การพิชิตปัญหาด้วยมุมมองที่ดีกว่า
       กฎ 80/20 ด้านการขาย
       การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
       การจัดการกับคำว่า “ไม่” ด้วยทักษะการตั้งคำถาม และทักษะการฟัง
       กิจกรรม ฝึกบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
       วิธีการ สมมุติบทบาทให้ผู้เข้าอบรมได้พูดคุยกับลูกค้าจนกระทั้งสามารถพิชิตใจได้
       ข้อโต้แย้งหรือคำปฏิเสธ Objections or Rejections

รูปแบบการอบรม (บรรยาย 40 % ปฏิบัติ 60 %)
การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม