หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - หลักสูตร 1 วัน

(Professional Customer Service By Phone)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ต้นทุนสินค้าและบริการมีความใกล้เคียงกันมาก หากองค์กรไหนสามารถพัฒนาระบบงานบริการให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มคุณค่าได้นั้น ย่อมเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่ชัดเจนมาก 
ผลงานหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในองค์กรที่เน้นการบริการเป็นกลยุทธ์หลักนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือการซื้อซ้ำ หรือการแนะนำบอกต่อ 
ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากเราสามารถปรับแนวความคิดให้กับพนักงานเราได้มากเท่าไร ส่งผลให้ลูกค้าได้รับทัศนคติที่ดีๆ อย่างที่เราคาดหวังอย่างไร้กังวล 
การบริการที่ดีเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ เน้นย้ำในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจะได้รับความประทับใจ 
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ดีนั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ที่สำคัญในด้านภายในองค์กรยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีใจรักตัวเองอย่างถูกวิธี ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพงานบริการขององค์กรในสไตล์ของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในองค์กรและตนเองว่าสามารถสร้างความประทับใจได้ดีกว่า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมีความสุข สนุกกับลูกค้า
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดการทำงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ของตนเอง
        อบรม สัมมนา เรามีความคิดเห็นอย่างไร กับอาชีพ “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” 
        อบรม สัมมนา เราคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” คืออะไร?
        อบรม สัมมนา เรามีเป้าหมายอย่างไรในการทำงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ให้ประสบความสำเร็จ?
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

ทำความรู้จักธรรมชาติของงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” (Workshop) พร้อมโปรแกรมแนวคิดใหม่
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของท่านต่องาน
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
        อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าด้วยวงจรพฤติกรรมของมนุษย์

หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการที่สร้างความประทับใจในการรับบริการ (กรณีศึกษา)
        อบรม สัมมนา ความพึงพอใจ (Satisfaction)
        อบรม สัมมนา ความพร้อม (Readiness)
        อบรม สัมมนา ความมีคุณค่า (Values)
        อบรม สัมมนา ความสนใจ (Interest)
        อบรม สัมมนา ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

สร้างคัมภีร์- ภาพลักษณ์งาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ขององค์กรด้วยตัวเราเอง (Role Playing-ละคร)
        อบรม สัมมนา ภาพงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ในฝัน “ของทีม”
        อบรม สัมมนา ภาพงานบริการปัจจุบัน (ด้วยการระดมสมอง 5 รู้สำคัญ)
        อบรม สัมมนา แนวคิดสร้างคู่มือคำถามคำตอบที่พบบ่อยเบื้องต้น
        อบรม สัมมนา สิ่งที่เราอยากพัฒนาให้เป็นดังฝัน

สร้างโปรแกรมชีวิตใหม่ด้วยตัวคุณเอง
        อบรม สัมมนา คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จที่องค์กรต้องการ
        อบรม สัมมนา ความคาดหวัง และเป้าหมายในการฝึกฝนของท่าน


แนวทางการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
พนักงานขายและบริการ 
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการลูกค้าCustomer Serviceงานบริการ

แสดงความคิดเห็น