หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเทคนิคการบริการลูกค้าด้วย SALE - หลักสูตร 1 วัน
(Upgrade your customer service with SALE)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเทคนิคการบริการลูกค้าด้วย SALE (Upgrade your customer service with SALE)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   คงต้องยอมรับว่า “งานบริการ” นั้นสอดแทรกอยู่ในทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน นอกจากจะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดีแล้ว การสร้างบริการที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย เพราะเมื่อลูกค้าชอบหรือประทับใจจะบอกต่อเป็นการโฆษณาสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าได้รับการบริการที่ไม่ดี ลูกค้าก็จะพูดถึงภาพลบแทนจุดประสงค์หลักของทุกธุรกิจคือรายได้จากลูกค้า การเพิ่มจำนวนลูกค้า, รักษาและขยายฐานลูกค้าเดิมออกไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้เป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อความอยู่รอดทางธุรกิจของทุกองค์กร การจะเพิ่มลูกค้าและรักษาลูกค้าเดิมให้ได้นั้น ต้องอาศัยการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า จากพนักงานทุกคนบริษัทจึงจะประสบความสำเร็จได้

หลักการและเหตุผล
   เมื่อ “ลูกค้า” คือ “คนสำคัญ” เราจึงต้องให้ความสำคัญและดูแลอย่างเต็มความสามารถ การสร้างประสบการณ์ “ว้าว” ให้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการและ กลับออกไปด้วยความประทับใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญของหลักสูตรนี้
   การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้นั้น พนักงานต้องเข้าใจทฤษฎีความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าก่อน รวมถึงการให้บริการลูกค้าโดยใช้ SALE ซึ่งเป็นตัวย่อของขั้นตอนการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ เปลี่ยนผู้ให้บริการ “มือสมัครเล่น” ให้เป็น “มืออาชีพ” ได้ เพราะผมเชื่อว่า “การบริการที่ดีทำให้ธุรกิจคุณแตกต่าง แต่การบริการที่ดีเลิศจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่หนึ่ง”

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าในงานบริการมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการ
 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค SALE เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและนำไปใช้ได้จริง 
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า 
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานเทคนิคทางจิตวิทยาประยุกต์เพื่อใช้กับลูกค้าหลาหลายประเภท


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของการบริการต่อธุรกิจของคุณ 
คุณบริการแบบไหน “มือสมัครเล่น” หรือ “มืออาชีพ”
3 สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับลูกค้า
บริการแบบไหนที่คุณต้องการ “ชั้นประหยัด” หรือ “ชั้นเฟิร์สคลาส”
ยกระดับการบริการด้วยเทคนิค “ SALE”
บริการให้ถูกใจ ต้องเข้าใจลูกค้าด้วยทฤษฎีสี่สหาย (DISC)

สื่อและวิธีการเรียนรู้
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผ่านการทำกิจกรรมและเกมร่วมกัน, แสดงบทบาทสมมุติในเหตุการณ์จำลอง, และอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการสร้างความประทับใจ ในหลากหลายสถานการณ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในงานบริการ
วิทยากรเล่าประสบการณ์สลับกับการบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม ถาม-ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจและอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานส่วนหน้าที่ต้องการพัฒนาและยกระดับงานบริการของตนเอง 
 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างความประทับใจที่ดีแก่ลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม