หลักสูตรฝึกอบรม ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค - หลักสูตร 1 วัน
(Office No Syndrome)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค (Office No Syndrome)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“รู้นะว่าสุขภาพมันสำคัญ แต่งานก็ยุ่งไม่เวลา จะให้ทำอย่างไร”
“เพิ่งเป็นแค่นิดหน่อยเอง พักเดี๋ยวก็หาย ไม่เป็นไรหรอก”
“ไม่เห็นมีใครทำกัน ทำอยู่คนเดียว เดี๋ยวโดนแซวว่าไม่เหมือนคนอื่น” 

   ภาวะ Office Syndrome หรือโรคจากการทำงาน เป็นภาวะที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพนักงานภายใน Office ที่ต้องทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ด้วยลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง เป็นระยะเวลานานๆ และอีกสิ่งที่อาจถูกมองข้ามไปก็คือ สภาพจิตใจที่ต้องทำงานภายใต้ภาวะที่กดดัน มีความคาดหวังสูง และต้องเร่งรีบเช่นในปัจจุบัน ทำให้เกิดความเครียดสะสม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของภาวะเจ็บป่วยของคนในวัยทำงานเลยทีเดียว 
   ทั้งๆ ที่ปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ก็มีความรู้ในการดูแลตัวเองในเรื่องของ Office Syndrome อยู่พอสมควร เพราะด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และแทบจะไม่จำกัดสถานที่ ถ้าเราต้องการ แต่จำนวนผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้กลับไม่ลดลงเลย ดังนั้นการมองหาเพียงความรู้เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลทั้งตัวเราเองและคนอื่นๆ ในองค์กรของเราได้ ยังมีหลุมพรางอะไรที่คอยขัดขวางการมีสุขภาพที่ดีของเรา และบั่นทอนศักยภาพและความสามารถในการทำงานของเราลงไปเรื่อยๆ 
   จะดีไหม ถ้าเราจะให้เวลากับตัวเราเองสักนิด ที่จะมาสำรวจความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในตัวเราเองและในสถานที่ทำงาน ที่อาจจะกลายเป็นต้นตอของการเจ็บป่วยของตัวเรา แล้วค้นหาวิธีการแก้ไขและป้องกันด้วยวิธีการของตัวเราเอง ก่อนที่โรคร้ายจะเกาะกินตัวเรา เพื่อนร่วมงานของเรา และองค์กรของเราในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. รู้จักโรคจากการทำงานที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคและวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง 
2. เข้าใจสาเหตุและกลไกการเกิดโรคจากการทำงาน 
3. รู้สึกตะหนักถึงผลกระทบจากโรคจากการทำงาน และให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง
4. คิดวิธีการในการดูแลตนเอง และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง
5. ทำการวางแผนขั้นตอนที่ต้องกลับไปปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในโรคจากการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1Knowledge เรียนรู้เพื่อเข้าใจสาเหตุและกลไกของการเกิดโรคจากการทำงาน
       สำรวจกรอบความคิดในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
       โรคจากการทำงานที่พบบ่อย
       สาเหตุและกลไกในการเกิดโรคจากการทำงาน 
       กิจกรรม Share Your Experience พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรคจากการทำงานที่เราเคยพบเจอ 
 ช่วงที่ 2 Awareness ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและหลุมพรางในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
       ผลกระทบของโรคจากการทำงาน
       สำรวจสภาวะสุขภาพของเรากับโรคจากการทำงาน
       หลุมพรางในการดูแลตนเองจากโรคจาการทำงานและเทคนิคในการเอาชนะหลุมพราง
       กิจกรรม Check Up Your Health ตรวจสุขภาพตัวเอง เราเสี่ยงต่อโรคจากการทำงานมากน้อยเพียงใด 
 ช่วงที่ 3 Action เรียนรู้แนวทางสร้างสุขภาพที่ดีให้ตนเอง 
        การบริหารจัดการความเครียด
      หลักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคจากการทำงาน
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
       กิจกรรม Creative Self Health Group กำหนดแนวทางเพื่อสร้างกลุ่มผู้รักษ์สุขภาพตนเอง 
 ช่วงที่ 4 Practice ฝึกปฏิบัติการทำกายบริหารเพื่อเตรียมนำไปใช้จริง
       ฝึกกายบริหารเพื่อดูแลตนเองง่ายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยอุปกรณ์รอบตัวในที่ทำงาน
       ออกแบบแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของตัวเอง
       รางวัลที่เราจะได้รับจากการหันมาใส่ใจตนเอง
       กิจกรรม Exercise at Work ออกแบบและทดลองการทำกายบริหารง่ายๆ ในทำงานได้ด้วยตนเอง 
ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


แนวทางการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
       Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง 
       Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับชั้นที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม