หลักสูตรฝึกอบรม เคล็ดลับ การวางแผนภาษีค่าจ้าง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เคล็ดลับ การวางแผนภาษีค่าจ้าง

อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

(อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์เพิ่มอื่นๆ 
ให้ประหยัดภาษีและถูกต้องตามประมวลฯ และสรรพากรยอมรับสำหรับฝ่ายบุคคล

   สวัสดิการที่บริษัททุกแห่งมีให้กับพนักงานดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดี แต่ในแง่ของผู้ปฏิบัติและกิจการนายจ้าง หากไม่ทราบหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมายประมวลฯ หรือให้ความสำคัญกับข้อบังคับในการทำงานประโยค ที่ควรใช้ในระเบียบข้อบังคับการทำงานที่สรรพากรยอมรับให้เป็นสวัสดิการได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามของกิจการนั้นควรเขียนอย่างไร และบางครั้งความหวังดีที่บริษัทมอบให้พนักงานอาจเป็นผลเสียแก่กิจการและพนักงานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกบวกเพิ่มเป็นรายได้ของพนักงานถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมา 
   พนักงานฝ่ายบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR และฝ่าย HR ควรทราบถึง การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการ
   พนักงาน ที่สรรพากรยอมรับ เพื่อไม่ให้เกิด ข้อโต้แย้ง และเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เมื่อสรรพากรเข้าตรวจ 
   ด่วนที่สุด!! ประเด็นสำคัญที่ทำให้สรรพากรเข้าตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ที่พักที่จอดรถผู้บริหาร สวัสดิการที่ไม่สามารถลงรายจ่ายของกิจการได้ ต้องวางแผนอย่างไร สวัสดิการใดต้องเป็นเงินเพิ่มของพนักงาน เงินเบี้ยประกันคีย์แมน ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ และตัวอย่างนโยบายการซื้อประกัน ที่สรรพากรยอมรับ เป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ไม่มีขายที่ไหน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. “สวัสดิการ” คืออะไร ค่าจ้างตามความหมายของประมวลฯ ต่างจากกฎหมายแรงงานอย่างไร 
2. เจาะลึก สวัสดิการที่ปัญหาภาษีอากรและ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 
3. เงินภาษีที่นายจ้างออกให้ พาไปทัศนศึกษา อบรมสัมมนา ค่าคลอดบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
4. รถรับ-ส่งพนักงาน มีอาหารกลางวัน ออกค่าน้ำมันรถให้ เหมาจ่ายรายเดือนได้หรือไม่
5. เบี้ยเลี้ยงที่สรรพากรยอมรับ ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขาย กาแฟ-ชา ค่ารับรองมีหลักเกณฑ์อย่างไร จ่ายเบี้ยประกันภัยหมู่ ทุนการศึกษา เบี้ยขยัน ประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ ฯลฯ เลี้ยงรับรองของกรรมการ ลูกค้า ซื้อสินค้าในราคาถูก จัดงานปีใหม่ ให้ทอง รางวัล
6. สวัสดิการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสปอร์ตคลับ รถประจำตำแหน่ง 
7. ประกันชีวิตให้ผู้บริหารและกรรมการ (KEY MAN) มีหลักเกณฑ์อย่างไร เป็นรายจ่ายได้ ให้ถูกใจสรรพากรไม่ต้องห้าม เปลี่ยนรายจ่ายทางภาษีเป็นเงินออม 
8. การให้ที่อยู่ ที่พัก พร้อมอาหาร แก่ลูกจ้าง ออกค่าเช่าบ้านให้ ผู้จัดการ/ กรรมการ/ พนักงาน สิทธิประโยชน์ อื่นๆ ที่ไม่ควรมองข้าม 

เส้นทางหารายได้เสริมสำหรับนักบัญชี ด้วยการวางแผนภาษีให้กิจการเอสเอ็มอี เงินปันผล

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม