หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายให้บรรลุผล - หลักสูตร 1 วัน

(How to setting KPIs and Target to achieve Goal)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายให้บรรลุผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยการทำแบบสำรวจ 600 ฉบับ ได้ข้อสรุปว่า คนที่ไม่มี Goal ที่ชัดเจน ก็ไม่อาจที่จะประสบความสำเร็จได้ มีคนจำนวนมากเลือกใช้ชีวิตแบบเรือที่หลงทาง ไม่ยอมกำหนด Goal ในชีวิต คนเหล่านั้นกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไร้จุดหมายด้วยความสับสน จากผลงานวิจัยดังกล่าวพบว่า มีกลุ่มคนจำนวนถึง 27% ที่ไม่มี Goal ในชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมระดับล่างสุด มักตกงาน ไม่สมหวังในชีวิต และกล่าวโทษทุกอย่างบนโลกนี้ อีก 60% มีGoal ในชีวิตที่คลุมเครือ อยู่ในสังคมระดับกลางและระดับล่าง ได้งานที่มั่นคง แต่ไม่มีความสาเร็จในหน้าที่การงานเท่าที่ควร มีกลุ่มคน 10% ที่มี Goal ในชีวิตระยะสั้นชัดเจนอยู่ในสังคมระดับกลาง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายอาชีพที่ขาดไม่ได้ แต่มีเพียง 3% ที่มี Goal ในชีวิตระยะยาวชัดเจน ซึ่งกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสังคม
   บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถหรือสติปัญญาโดดเด่นจากคนอื่น แต่ทว่าพวกเขา คือ บุคคลธรรมดาที่มี Goal ที่ชัดเจน ทำให้พวกเขามองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้บรรลุ Goal ที่ตั้งไว้ โดยจะต้องมีการกำหนด KPIs ที่สอดคล้องกับ Goal และกลยุทธ์ที่เลือกไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางไปสู่ Goal ที่ตั้งไว้ไม่หลงทิศหลงทาง 
   และบุคคลที่ประสบความสำเร็จจะกำหนดเป้าหมาย (Target) ที่ต้องพิชิตด้วยทัศนคติเชิงบวก ไม่ต้องมองสถานการณ์ที่ต้องเผชิญเป็นอุปสรรค แต่มองเป็นความท้าทายที่ต้องทำให้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนด Goal ที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุ Goal ที่ตั้งไว้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนด KPIs ที่เชื่อมโยงกับ Goal และกลยุทธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพลังในการพิชิตเป้าหมาย (Target) ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 
กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Goal คือ อะไร ?
สำรวจและเขียน Goal ของตนเอง 
เหตุใด Goal จึงไม่ชัดเจน ? 
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ Goal
KPIs คือ อะไร ? Target คือ อะไร ? 
KPIs เหมือนหรือแตกต่างจาก Target อย่างไร ? 
ความเชื่อมโยงระหว่าง Goal <-->Strategies <--> KPIs 
รู้สึกอย่างไรกับเป้าหมายที่กำหนด ?
จิตวิทยาเชิงบวกต่อเป้าหมายที่ท้าทาย

วิธีการฝึกอบรม
 จิตวิทยาเชิงบวกดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาเชิงบวกตัวชี้วัด KPI

แสดงความคิดเห็น