หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Telesales for Outbound)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ (Telesales for Outbound)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จุดสุดยอดของความสำเร็จในอาชีพการขายและการบริการ นั่นก็คือการเรียนรู้ลูกค้าและการเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่พนักงานขายและพนักงานบริการสามารถเข้าถึงความต้องการของที่แท้จริงของลูกค้าได้ ความสำเร็จจากการปิดการขาย หรือความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังจากลูกค้า จะปรากฏเป็นผลลัพธ์ที่ทุกองค์กรปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นกันทั้งนั้น 
ดังนั้นเคล็ดลับต่างๆที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานขายและพนักงานบริการจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องในจุดนี้ พร้อมกับทักษะและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้การปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นสิ่งที่ลูกค้าเองก็อาจจะหาไม่ได้จากที่ใด สร้างการจดจำที่ดีและบ่มสร้างการบอกต่ออย่างไม่สิ้นสุด 
พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านการขายและการบริการ การวิเคราะห์ลูกค้า การรับมือกับลูกค้า มีขั้นตอนวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ การสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายไม่ซับซ้อน รวมไปถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

“การขายและการบริการ เคล็ดลับของความสำเร็จคือ การเข้าถึง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะไปสู่การขายและการบริการที่เป็นมืออาชีพ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญทั้งหมดต่อการเข้าถึงใจลูกค้า 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการขายและการบริการให้เหมาะสม และสอดคล้อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พนักงานขายและพนักงานบริการหัวใจนักการตลาด 
 ทำไมการขายและการบริการจึงจำเป็นต้องเข้าถึงลูกค้าก่อน 
 จิตวิทยาการสื่อสารให้ง่ายและไม่ซับซ้อน 
 การจัดระเบียบความคิดในการขายและการบริการ 
 การขายและการบริการอย่างมืออาชีพเป็นอย่างไร 
 วิเคราะห์การแก้ปัญหาลูกค้าด้วย 5W 1H 
 เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ 
         อบรมบริการ สูตรแห่งความสำเร็จ 
         อบรมบริการ พฤติกรรม ลักษณะ และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า 
         อบรมบริการ จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการขายและการบริการ 
         อบรมบริการ สร้างเป้าหมายของความสำเร็จให้เรียบร้อยก่อน 

 เตรียมความพร้อมก่อนการสื่อสารกับลูกค้า
         อบรมบริการ เทคนิคการเตรียมคำถามคำตอบ
         อบรมบริการ ทักษะการสร้างความไว้วางใจ 
         อบรมบริการ ทักษะการค้นหาและการโน้มน้าวใจลูกค้า 
         อบรมบริการ ทักษะการสอบถาม 
         อบรมบริการ ทักษะการนำเสนอ
         อบรมบริการ ทักษะการรับมือกับข้อโต้แย้ง
         อบรมบริการ ทักษะการรับมือในรูปแบบอื่นๆ

 การประสานสัมพันธ์หลังการขาย
         อบรมบริการ การติดตาม 
         อบรมบริการอบรมบริการ การรักษาความสัมพันธ์

 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จจากการขายและการบริการ 
 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์วิเคราะห์ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ 
         อบรมบริการ นำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้

 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
 หัวหน้างาน 
 พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม