หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Person - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Person

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สินค้าและบริการที่มีให้ลูกค้าได้เลือกอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกที่ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความดุเดือดกันพอสมควร การช่วงชิงความได้เปรียบนอกเหนือไปจากแบรนด์ที่คุ้นตาเชื่อใจแล้วนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้ได้ลูกค้าซักราย เดินเข้ามาเลือกสินค้าและบริการจากองค์กรของเรา 
ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยปิดการขายให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด แถมบางครั้งลูกค้าบางรายอาจจะมีเวลาให้เรานำเสนอได้ไม่เกิน 30 – 60 วินาทีเท่านั้น การขายและปิดการขายเชิงรุกจึงเป็นวิธีการขายที่สามารถมีชัยอยู่เหนือคู่แข่งได้ในระยะเวลาที่ลูกค้ามีอยู่จำกัด และที่สำคัญ ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเลยว่าเสียเวลา 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายเชิงรุก การปิดการขาย การจัดการข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรอง การวางแผน ศาสตร์ในการรับ/รุกเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัวในเวลาที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

“ปิดการขายให้รวดเร็ว ด้วยเทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดทางการขายอย่างมีทักษะและเทคนิคการขายเชิงรุก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเปิดและปิดงานขายกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบในเวลาที่จำกัด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขายให้กับลูกค้าแบบประชิดตัว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ “ภายใน/ภายนอก” 
         อบรมบริการ การแต่งกายและเครื่องประดับ
         อบรมบริการ กริยาท่าทางต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตา การว่างท่วงท่า 
         อบรมบริการ การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า 
         อบรมบริการ การดูแลน้ำเสียง การปรับน้ำเสียง
         อบรมบริการ การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
         อบรมบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ฟังแล้วชวนให้เอ็นดู
         อบรมบริการ การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานขาย
         อบรมบริการ การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานขาย 

เตรียมความพร้อมด้านบริหารงานขาย
         อบรมบริการ จัดสรรองค์ความรู้ในสินค้าและบริการแบบ One Stop Service 
         อบรมบริการ การจดบันทึก การสรุป และการวิเคราะห์เป้าหมายจากผู้บังคับบัญชา 
         อบรมบริการ การวางกลยุทธ์การบริหารงานขายของตนเอง
         อบรมบริการ การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนการบริหารงานขายของตนเอง
         อบรมบริการ การสร้างเส้นทางงานบริหารงานขายของตนเอง (Sales Map) 
         อบรมบริการ เทคนิคการสร้าง Passion ให้กับตนเอง 

เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก (มีเวลาจำกัด)
         อบรมบริการ จัดเตรียมเครื่องมือการขายเชิงรุก 
         อบรมบริการ สำรวจการขายเชิงรุกด้วยการเดินทั่วทุกพื้นที่
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตำแหน่งพื้นที่การขายขององค์กร
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตำแหน่งการยืนของตนเอง 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตำแหน่งของคู่แข่งรอบข้าง 
         อบรมบริการ วิเคราะห์เวลาของลูกค้า 
         อบรมบริการ 60 วินาทีแรก กับผลลัพธ์ 60%
               - ค้นหาลูกค้าก่อนการขาย 
               - การสื่อสารด้วยจิตวิทยา 
               - การสร้างความไว้วางใจ
               - วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
               - วิเคราะห์การตัดสินใจของลูกค้า
               - การนำเสนอการขายที่มีเวลาจำกัด
               - การเข้าหาและการจับลูกค้า 
               - เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรอง 
               - การปิดการขาย กับผลลัพธ์ที่เหลืออีก 40% 

การติดตามผล
         อบรมบริการ ปิดการขายได้ : การบริการและการติดตามลูกค้าหลังการขาย 
         อบรมบริการ ยังปิดการขายไม่ได้ : การบริการและการติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย 
เทคนิคการวางแผน
         อบรมบริการ การวางแผนงานประจำวัน 
         อบรมบริการ การวางแผนวิเคราะห์ลูกค้า
         อบรมบริการ การวางแผนนัดหมายลูกค้า
         อบรมบริการ การวางแผนบริหารเวลา 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์การขายในรูปแบบต่างๆที่อยู่ต่อหน้าลูกค้า ด้วยเวลาที่มีจำกัด
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว 
         อบรมบริการ นำเสนอถึงการขายและการใช้เทคนิคต่างๆต่อลูกค้า
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม