หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงบประมาณอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Excellent Budgeting plan)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการทำงบประมาณอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนงบประมาณหมายถึงการประมาณการทางการเงินว่า ทิศทางการบริหารทางการเงินจะเป็นอย่างไร และเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณอย่างไร้ทิศทาง ดังนั้นการทำงบประมาณจึงเป็นสิงที่สำคัญมาก ๆ สำหรับองค์กรธุรกิจ เพราะจะเป็นการประมาณการทางการเงิน เพื่อจะได้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายและความสามารถในการลงทุน และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคตด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้และการทำกำไรขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณประจำปี ดังนั้นการทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจะเปรียบเสมือนเข็มทิศในการบริหารจัดการทางการเงิน 
   การทำงบประมาณไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเงินและการบัญชี แต่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องสามารถทำงบประมาณได้ หมายความว่า ทุกฝ่ายต้องสามารถรู้และเข้าใจภารกิจของตนเองว่ามีพันธกิจอย่างไร องค์อรมีเป้าหมายอะไร ต้องวางแผนอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร เช่นแผนการสร้างรายได้ และประมาณการค่าใช้จ่ายได้ให้สอดคล้องกับรายได้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการเรียนรู้การจัดทำงบประมาณอย่างถูกต้องและมีหลักเกณฑ์
2. เพื่อให้ผู้ใช้งบประมาณนำไปประเมินและเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับการบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting – Action – Variance)
3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน และโครงสร้างทางการเงินซึ่งจะทำให้ทราบสภาพคล่องของการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์กร และแผนกต่างๆ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ก่อนที่จะสายเกินแก้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณ 
2. หลักการสำคัญในการจัดเตรียมทำงบประมาณ 
3. วิธีการจัดทำพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) 
4. การจัดทำงบประมาณรายได้ รายจ่าย 
5. การจัดงบประมาณกำไรขาดทุน งบประมาณงบดุล 
6. ความแตกต่างของงบประมาณ (Budget) กับงบประมาณเงินสด (Cash Budget) 
7. การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
8. การจัดระบบรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ 
9. ปัญหาที่พบในการจัดทำงบประมาณและแนวทางแก้ไข 
10. เทคนิคการนำเสนองบประมาณอย่างมืออาชีพ 
11. กรณีศึกษาการจัดทำงบประมาณเงินสด

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Training and Group Coaching

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนการทำงบประมาณการเงิน

แสดงความคิดเห็น

 • พิชัย (บุคคลทั่วไป)
  (2 ปีที่แล้ว )
  เปิดอบรมเมื่อไหร่ช่วยแจ้งข้อมูลด้วยครับ
  0893003205
  • Admin Entraining (สมาชิก)
   (2 ปีที่แล้ว )
   สวัสดีครับคุณ พิชัย

   หลักสูตร เทคนิคการทำงบประมาณอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่จัดแบบ In-house training ครับ สำหรับหลักสูตร Public ที่เปิดให้อบรมทั่วไป

   สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.entraining.net/public-course/
   ขอบคุณครับ