หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำมาตรฐานและตรวจประเมิน 5ส - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำมาตรฐานและตรวจประเมิน 5ส

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรต่างๆ นิยมนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลายองค์กรทำ 5ส มานานแล้วแต่ไม่คืบหน้า ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาใหญ่น่าจะมาจากการจัดทำมาตรฐานการตรวจพื้นที่ไม่ชัดเจน ทำให้การตรวจให้คะแนน 5ส มีปัญหามาก เจ้าของพื้นที่ไม่ยอมรับ ในการให้ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จึงมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบ หลักการ เทคนิค และฝึกทำมาตรฐานพื้นที่ 5ส (เช่น มาตรฐานพื้นที่สำนักงาน มาตรฐานพื้นที่โรงงาน มาตรฐานเครื่องจักร มาตรฐานทางเดิน มาตรฐานห้องน้ำ มาตรฐานห้องประชุม เป็นต้น) พร้อมกับได้รับตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจและมาตรฐานพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนารู้ถึงหลักการ เทคนิค และวิธีการทำ มาตรฐาน 5 ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติสร้างมาตรฐาน 5 ส
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติตรวจพื้นที่ 5 ส (ตรวจตามมาตรฐานที่จัดทำ)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ 5 ส.
การบริหารงาน 5 ส.  ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
มาตรฐานพื้นที่  5 ส. พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
แนวทางการทำมาตรฐานพื้นที่ 
เทคนิคการตรวจ 5 ส. 
ฟอร์มตรวจ 5 ส. ตามแบบมาตรฐานในการตรวจ 5ส 
ฝึกปฏิบัติทำแบบฟอร์มตรวจ 5 ส.
ฝึกปฏิบัติตรวจพื้นจริง/สรุปผล


แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร/ คณะกรรมการ 5 ส. ไม่เกิน 40 คน/รุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม