หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำมาตรฐานและตรวจประเมิน 5ส - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำมาตรฐานและตรวจประเมิน 5ส

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรต่างๆ นิยมนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลายองค์กรทำ 5ส มานานแล้วแต่ไม่คืบหน้า ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาใหญ่น่าจะมาจากการจัดทำมาตรฐานการตรวจพื้นที่ไม่ชัดเจน ทำให้การตรวจให้คะแนน 5ส มีปัญหามาก เจ้าของพื้นที่ไม่ยอมรับ ในการให้ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จึงมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบ หลักการ เทคนิค และฝึกทำมาตรฐานพื้นที่ 5ส (เช่น มาตรฐานพื้นที่สำนักงาน มาตรฐานพื้นที่โรงงาน มาตรฐานเครื่องจักร มาตรฐานทางเดิน มาตรฐานห้องน้ำ มาตรฐานห้องประชุม เป็นต้น) พร้อมกับได้รับตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจและมาตรฐานพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนารู้ถึงหลักการ เทคนิค และวิธีการทำ มาตรฐาน 5 ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติสร้างมาตรฐาน 5 ส
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติตรวจพื้นที่ 5 ส (ตรวจตามมาตรฐานที่จัดทำ)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ 5 ส.
การบริหารงาน 5 ส.  ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
มาตรฐานพื้นที่  5 ส. พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
แนวทางการทำมาตรฐานพื้นที่ 
เทคนิคการตรวจ 5 ส. 
ฟอร์มตรวจ 5 ส. ตามแบบมาตรฐานในการตรวจ 5ส 
ฝึกปฏิบัติทำแบบฟอร์มตรวจ 5 ส.
ฝึกปฏิบัติตรวจพื้นจริง/สรุปผล


แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร/ คณะกรรมการ 5 ส. ไม่เกิน 40 คน/รุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม