หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Selling Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตัวเอง 
“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?” 
การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่
       เป้าหมายชัดเจน 
       เตรียมข้อมูลที่สำคัญ 
       ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ 
       วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง 
       วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น 
       ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ 
       ทักษะในการขายให้โดนใจ 
       การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
       เป้าหมายยอดขายหลัก เป้าหมายย่อย 
       มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง 
       บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline 
       กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง 
       Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
       เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย 
       คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย 
       คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย 
เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
       บทพูดในถานการณ์ต่างๆ 
       เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า 
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า 
       Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง 
คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
       รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย 
       กำหนดเป้าหมาย วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว 
       มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด 
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอขายการขายเชิงกลยุทธ์เป้าหมายยอดขาย

แสดงความคิดเห็น