หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Creating Professional Presentation with PowerPoint)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย
  ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Info Graphic)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash YouTube เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม
       อบรม สัมมนา ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
       อบรม สัมมนา ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       อบรม สัมมนา Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
อบรม สัมมนา 2. เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
       อบรม สัมมนา การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
       อบรม สัมมนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
       อบรม สัมมนา เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
       อบรม สัมมนา เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
       อบรม สัมมนา เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
       อบรม สัมมนา เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
       อบรม สัมมนา เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video
       อบรม สัมมนา เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube
อบรม สัมมนา 3. เทคนิค Tips & Tricks
       อบรม สัมมนา รวมคีย์ลัดที่จำเป็น
       อบรม สัมมนา การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
       อบรม สัมมนา การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
       อบรม สัมมนา การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint
       อบรม สัมมนา การแปลงเป็นไฟล์ PDF
       อบรม สัมมนา การปริ้นสไลด์

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
อบรม สัมมนา Work Shop 1 : จัดเตรียมข้อมูล
อบรม สัมมนา Work Shop 2 : การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
อบรม สัมมนา Work Shop 3 : การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
อบรม สัมมนา Work Shop 4 : นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม