หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การทำงานเป็นทีมจึงนับเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ความสำเร็จในหลายๆ องค์กร. โดยเฉพาะการพัฒนาทีมให้มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภาพ ทักษะการบริการและทำงานเป็นทีมในทิศทางเดียวกัน หากจะกล่าวว่าการทำงานที่เพียบพร้อมด้วยแนวทางเดียวกันเป็นกุญแจสู่การสร้าง ความยั่งยืนในความรู้สึกของลูกค้าก็ไม่ผิดนัก การทำงานแบบทีมจะช่วยรักษาระดับความรู้สึกในการทำงานให้เข้มข้นอยู่ตลอดเวลา หากปราศจากการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความรู้สึกแตกแยกอันเป็นที่มาของความรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจและเดินออกจากเส้นทางการให้บริการ 
   ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการบริหารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า จึงเปรียบเสมือน เข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานบริการได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการให้บริการอีกทั้งการปลุกกำลังใจต่อการบริการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในการบริการให้เกิดความตื่นตัวผ่านแนวคิดการสร้าง ทีมเวิร์ค 
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งมอบบริการอันดี 
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อการบริการที่ดีใน ชีวิตจริงได้
ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มพูนทักษะและมารยาทในการส่งต่อการบริการได้อย่างดีเยี่ยม 
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพเพื่อต่อยอดการบริการได้เป็นอย่างดี

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทีมเวิร์ค การทำงานด้วยการประสานงานที่เป็นเลิศ
       เป้าหมายของทีมเวิร์คเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
       หัวใจของคำว่า ทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม (บททดสอบการประสานงานในยุคปัจจุบัน)
       Workshop การประสานงานด้วยคำว่า จุดเริ่มต้นของทีมเวิร์ค
สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการแบบ QCD
       กลบหลุมพรางทีม เพื่อสร้างโอกาสและการประสานงานชั้นเลิศ
       การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวคุณ
       สร้างความเปลี่ยนแปลงในทีมงานด้วยการเป็นศูนย์กลางทีม
       Workshop ทดสอบจุดประสานงานเพื่อการส่งต่อการบริการที่เป็นทีม
องค์ประกอบที่สำคัญของทีมเวิร์ค
       การให้ความสำคัญกับทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม
       การใส่ใจซึ่งกันและกันเพื่อการประสานงานอันดี
       Workshop การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการ
การประสานงานบริการด้วยหัวใจแห่งทีม
       กฎการบริการที่ใช้หลักของทีม
       หลักการคิดถึงเป้าหมายด้วย 4Cs
       Q&A

รูปแบบการอบรม
บรรยาย 50 % ปฏิบัติ 50 % 
   ควรเน้นที่ Quality ของสินค้าและงานที่รับผิดชอบ Communication ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่ต้องรับงานไปทำต่อ หรือต้องรับผลจากการทำงานของหน่วยงานอื่น การส่งมอบงานทั้งส่งให้ลูกค้าทันกำหนด และส่งงานตามกำหนดเวลาภายในองค์กร ของแต่ละหน่วยงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม