หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการรายงานและการจัดการกับปัญหา - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Report and Countermeasure Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการรายงานและการจัดการกับปัญหา (Problem Report and Countermeasure Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
มีคำกล่าวว่า "ผู้ที่ไม่เคยทำผิดพลาด คือผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย" อ่านดูแล้วก็น่าจะเป็นความจริงตามนั้น คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย ย่อมไม่เคยทำผิดแน่นอน ส่วนคนที่ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาย่อมมีผิดพลาดบ้าง จะให้ทำทุกอย่างทุกชนิดโดยไม่มีผิดพลาดเลย แม้แต่หุ่นยนต์ที่ได้ชื่อว่าถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างดีแล้วก็ยังมีโอกาสทำพลาดได้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราคงไม่สามารถที่จะอ้างสุภาษิตนี้มาใช้แก้ตัวในทุกครั้งที่ทำผิดได้ และคนที่ทำผิดก็มักจะต้องถูกลงโทษ เบาหน่อยก็แค่ตักเตือน หนักเข้าก็อาจจะถึงขั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือกระทั่งถูกไล่ออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติวิสัยที่เมื่อมีการทำผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ที่กระทำผิดมักจะปกปิด หรือไม่พยายามบอกถึงความผิดพลาดที่ตนเองได้ทำขึ้นจนกว่าเรื่องราวนั้นมันจะถูกปูดขึ้นมาเอง
ในการปฏิบัติงานในโรงงานหรือในธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะน้อยหรือจะมาก หากตัวผู้ควบคุมหรือผู้จัดการหรือเจ้าของมารู้ช้าเกินไป ผลแห่งความผิดพลาดนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจจนเกินจะเยียวยาก็ได้ อย่างไรก็ตามพนักงานที่อยู่หน้างานหรือผู้ที่รับผิดชอบต่องานนั้น อาจจะดูเบา หรือคาดการณ์ไม่ถึง ทำให้ไม่พยายามรายงานเหตุการณ์หรือหาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าได้ทราบอย่างทันท่วงที หรือ แม้อยากจะรายงานก็อาจจะลนลานจนไม่อาจจะปะติดปะต่อเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าในระดับที่สูงกว่าขึ้นไป เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและรัดกุม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้องค์กรและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงความหมาย และความจำเป็นในการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และด้วยบรรยากาศที่ช่วยให้การรายงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมคืออะไร ทีมเขา ทีมเรา กับทีมทั้งบริษัทต่างกันอย่างไร
เทคนิคการเก็บข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาก่อนการรายงาน
การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ช่วยให้ทุกคนอยากรายงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 ขั้นตอนการรายงาน และลำดับของการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 บริษัทชั้นนำระดับโลกมีวิธีการจัดการกับปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร
ทำอย่างไรให้พนักงานอยากรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
การเก็บข้อมูลที่หน้างานด้วย 5W2H
การแก้ปัญหาด้วย แบบฟอร์ม 5 หลักการ
เครื่องมือทางความคิดต่าง ๆ ที่ช่วยในการแก้ปัญหา และระดมความคิด (7 QC Tools +)
การทำงานเป็นทีมคืออะไร
ความผิดที่เกิดขึ้นทุกครั้ง จำเป็นต้องมีคนถูกลงโทษหรือไม่ ใครกันแน่ที่ทำผิด
บ้านหลังที่สองของพนักงานคืออะไร
การปฏิบัติงานแบบ TPM (Total Productive Maintenance)
การมองปัญหาให้เป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้าม มากกว่าเป็นตัวร้ายที่ต้องถูกกำจัด
Workshop การแก้ปัญหาด้วยแบบฟอร์ม 5 หลักการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง และการทำ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม