หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Planning for achieve Target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คนที่จะประสบความสำเร็จนั้น ในขั้นต้นจะต้องสามารถพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ หลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เนื่องมาจาก
       มีทัศนคติเชิงลบกับเป้าหมาย
       ไม่มี Commitment กับเป้าหมาย
       การออกแบบแผนงานที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
       การไม่คำนึงถึงปัจจัย และข้อจำกัดในการวางแผนงาน
       ขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
       ขาดการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
       ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
   การพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงต้องฝึกฝนทักษะการคิดในการออกแบบแผนงานอย่างเป็นกระบวนการ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากมุ่งมั่นปฏิบัติแผนงานนั้นได้อย่างครบถ้วน ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงการบริหารเวลา และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญระหว่างทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนงานอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาเพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติงาน
 
กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 KPIs คือ อะไร ? Target คือ อะไร ?
KPIs เหมือนหรือแตกต่างจาก Target อย่างไร ?
รู้สึกอย่างไรกับเป้าหมายที่กำหนด ?
จิตวิทยาเชิงบวกต่อเป้าหมายที่ท้าทาย
การออกแบบแผนงานอย่างเป็นกระบวนการ Input --> Process --> Output เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ปัจจัย และข้อจำกัดในวางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เหตุใดแผนงานที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีจึงไม่ประสบความสำเร็จ ? 
การบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยใจที่มุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย 
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติงาน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนจิตวิทยาเชิงบวกKPI

แสดงความคิดเห็น