หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างรายได้สำหรับพนักงานขายด้วยเครื่องมือ 5G - หลักสูตร 1 วัน
(Sales techniques with 5G procedures)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างรายได้สำหรับพนักงานขายด้วยเครื่องมือ 5G (Sales techniques with 5G procedures)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
สิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ในปัจจุบัน นั่นคือการได้เรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทและเพิ่มระดับการคิด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นเครื่องมือ 5G จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความคิดและแปลผลออกมาเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างรายได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนแนวคิดด้านการนำเสนอขาย
2. เพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในการเจรจาต่อรองอย่างมีขั้นตอน
3. เพื่อสามารถสร้างรายได้ด้วยวิธีที่หลากหลายและเป็นที่น่าจดจำ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - เรียนรู้คุณสมบัติเทคนิคการสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือ 5G
     - ฝึกปฏิบัติการนำ 5G ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     - Work Shop ตามโจทย์ที่ได้รับ และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 40 %
กิจกรรม 30 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าในปัจจุบัน นำมาแสดงและยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นภาพ เมื่อเห็นภาพแล้วก็จะเกิดกระบวนการคิด และนำไปต่อยอด
2. ใน 5G จะมีกลยุทธ์ที่แสนจะง่ายดาย หลังจากเรียนรู้และปฏิบัติตามจะเห็นผลได้ 100%


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม