หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง Customer Delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการสร้าง Customer Delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คุณกำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานบริการแบบนี้อยู่หรือเปล่า ?
    ได้เรียนรู้ เทคนิคการค้นหา Customer Delight (สิ่งที่จะสร้างความปลาบปลื้ม ประทับใจแบบสุดๆ) ในงานบริการของคุณในมิติต่างๆ แบบครอบคลุม เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง !!
    รู้จัก และเข้าใจธรรมชาติของ Customer Delight เพื่อสามารถออกแบบ และปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการแข่งขันในธุรกิจบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง !!
    สามารถเชื่อมโยง Customer Delight เข้ากับกลยุทธ์การตลาดบริการในมิติอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถต่อยอดความรู้ได้เองแบบไม่สิ้นสุด !!
   ถ้าใช่ หลักสูตรนี้คือคำตอบสำหรับคุณ !!

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการทุกประเภท ให้พร้อมส่งมอบการบริการที่เหนือกว่า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสูงสุด พร้อมรับการแข่งขัน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจบริการของคุณ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจภาคบริการ ของประเทศไทย

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เข้าใจความหมายและความสำคัญของการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของการตลาดบริการ 
การเชื่อมโยง Customer Delight เข้ากับลยุทธ์การตลาดบริการในมิติอื่นๆ
เข้าใจกลยุทธ์การบริหารผลลัพธ์ในการบริการ ที่สอดคล้องกับระดับความพอใจของลูกค้า 
เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
เรียนรู้เทคนิคการค้นหา Customer Delight ในมิติต่างๆ ของการตลาดบริการ
เรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติของ Customer Delight เพื่อการออกแบบ และการปรับเปลี่ยน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
สัมมนา บรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานบริการCustomer Delightการบริหาร

แสดงความคิดเห็น